info@terdef.org      
       

RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan Bayramını kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. TERDEF Yönetim Kurulu Adına Başkan Rıdvan BUDAK

auction slider


MERCAN BELEDİYE BAŞKANI SN. BAYRAM BİLİCİ' NİN ZİYARETİ

10 -12 Kasım arasında Tercan' da gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi düşündüğümüz projelerimizin çalışması aşamasında bizleri yalnız bırakmayan Mercan Belediye Başkanı Sn. Bayram BİLİCİ' ye TERDEF Yönetimi olarak makamında teşekkür ziyaretinde bu..

auction slider


YEŞİL TERCAN PROJESİ

TERDEF Yönetimi olarak 2018 Nisanında Tercan' da dikimini gerçekleştirmeyi düşündüğü 1000 ağaç için çalışmalar gerçekleştirdi.

auction slider


TERCAN KIZ ÖĞRENCİ YURDU PROJESİ

TERDEF projelerinin arasında yer alan Tercan' a yapılacak 150 - 200 yataklı kız öğrenci yurdu için 10 - 12 Kasım arasında Tercan' a yaptığımız ziyarette Tercan Belediye Başkanımız Sn. Mehmet YILMAZ ile yer belirleme çalışması yaptık.

auction slider


ERZİNCAN KIZILAY ŞUBE BAŞKANLIĞI ZİYARETİMİZDEN

TERDEF - KIZILAY işbirliği ile gerçekleştirilen Tercan' da 1000 ihtiyaç sahibi öğrencimizin giydirilmesinde çok değerli katkılarını sunan Kızılay Erzincan Şb. Başkanı Sn. Halim Ferit BAYAT' ın ve Kızılay şubemizin ziyaretinden. Aynı zamanda Bu pr..

auction slider


TERCAN' DA 1000 ÖĞRENCİMİZ GİYDİRİLDİ...

TERDEF - KIZILAY - TERCAN BELEDİYESİ işbirliği ile kış gelmeden ihtiyaç sahibi 1000 öğrencimizin giydirilmesine yönelik yaptığımız çalışma değerli katılımcılar ile gerçekleştirilmiştir.

auction slider


YEŞİL TERCAN PROJEMİZ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ZİYARET.

Yeşil Tercan Projemiz kapsamında fidan temini için ilk görüşmemizi Hemşehrimiz Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Şube Müdürü Sn. Abbas ŞAHİN' i ziyaret ederek gerçekleştirdik. Alan çalışması için 10-12 Kasım tarihleri arasında Tercan dayız.

auction slider


TERDEF GRUP YÖNETİMİ OLARAK YEREL YÖNETİCİ HEMŞEHRİLERİMİZİN ZİYARETLERİ

TERDEF (Tercan Dernekler Federasyonu ) yönetimi olarak yerel yönetimlerde görev yapan değerli hemşehrilerimizi ziyareti hız kesmeden devam ediyor.Tercan ilçemiz için gerçekleştirmeyi düşündüğümüz yeşil Tercan ve Öğrenci Yurdu projelerimizi paylaşıyor..

auction slider


TERDEF GRUP YÖNETİMİ OLARAK YEREL YÖNETİCİ HEMŞEHRİLERİMİZİN ZİYARETLERİ

TERDEF (Tercan Dernekler Federasyonu ) yönetimi olarak yerel yönetimlerde görev yapan değerli hemşehrilerimizi ziyaret ederek Tercan ilçemiz için gerçekleştirmeyi düşündüğümüz projelerden bahsedip çok değerli desteklerini talep ettik. Bununla il..

auction slider


TERDEF

Erzincan Tercan Dernekler Federasyonu Polat otelde geniş katılımlı bir yemek verdi.

auction slider

javascript

FEDERASYON TÜZÜĞÜ

Tercan Dernekleri Federasyonu Tüzüğü (TDF)


BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1- Federasyonun Adı: Tercan Dernekleri Federasyonu

Federasyonun kısa adı TERFED'dir.

Aşağıdaki maddelerde "Tercan Dernekleri Federasyonu" kısaca "Federasyon" olarak anılacaktır.

Madde 2- Federasyonun Genel Merkezi:

Federasyonun genel merkezi İstanbul'dadır.

Madde 3- Federasyonun Amblemi:

Yönetim kurulu, federasyon ambleminin belirlenmesinde yetkilidir.

Madde 4- Federasyonun Amaç ve İlkeleri:

Kurulmuş veya kurulacak Tercan dernekleri arasında en başta; insan hakları, laik, demokratik, Cumhuriyet değerleri, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda bilgi birikimini paylaşmak ve artırmak, derneklerin temel ve fonksiyonel ihtiyaçlarını karşılamak ve iletişimi sağlamak ile üye dernekler ile üye dernek üyelerinin eğitimleri başta olmak üzere, dünyada ve ülkemizdeki bütün alanlarda gelişmeleri takip etmek; üye dernekleri bu konularda bilgilendirmek ve uyumlaştırma çalışmalarına katkı sağlamak, bu alanlarla sınırlı olarak kamuoyunu bilgilendirmek, toplumsal bilinci oluşturmaktır. Tercan ve Tercanlıların bütün yönleriyle tanıtımını sağlamak; sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini öne çıkarmak. Tercan'ın kalkınması ve yurt içinde ve dışındaki bütün Tercanlıların arasında dayanışmayı sağlayacak sosyal ve kültürel girişime öncü olmak ve birleştirici, yapıcı, insan haklarına saygılı, üretken, öngörülü, güven verici, ufku geniş insanların doğup büyüdüğü çağdaş bir Tercan imajı yaratmaya çalışmak. Bölgenin tanıtımı kapsamında yerel ve merkezi yönetim ile işbirliği ve eşgüdüm içinde merkez, diğer ilçe, belde ve köylerde; festival, şenlik ve organizasyon düzenlemek.

Ayrıca sosyal ve kültürel konular ile temiz ve yaşanabilir bir çevre konularında yararlı çalışmalar yapmak. Amatör bir çalışma ile doğal afetler ve kazalarda, kazaya ve/veya afete uğrayan üye ve kişiler için en etkin arama kurtarma çalışması yaparak kişilere ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak ve bu çalışmaları doğal afetler ve kazalarda talep edilmesi halinde ulusal ve uluslararası da gönüllü olarak yapmak. İhtiyaç sahiplerine verilmek üzere gıda bankacılığı yapmak. Bu amaçlar doğrultusunda sandık ve fon kurmak. Toplumsal dönüşüm ve/veya sosyal dönüşüm projeleri geliştirmek ve uygulamak. Gönüllü kuruluşlar, Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek ve yürütmek. Önceden bildirmek şartıyla yurt dışından ayni ve nakdi yardım almak.

Tercan'da bulunan tarihi eserleri, tarihi ve doğal zenginliklerin tanıtımına katkı sunmak. Yurt içinde ve dışında yüksek öğrenim gören ihtiyaç sahibi Tercanlı öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız eğitim bursları sağlamak; eğitimini tamamlayan bu öğrencilerin bilgi birikimini ilimiz ve Ülkemiz için kullanmalarını sağlayıcı planlama ve çalışmalar yapmak; aynı amaçlarda faaliyet gösteren diğer il ve ilçelerin federasyonları ile müşterek çalışmalar yapmak.

Amaçlarını gerçekleştirmek için spekülasyon amacı taşımayan her türlü haklar, menkul ve gayrimenkul mal satın almak, imal etmek, kiraya vermek ve satmak.

Tüm çalışmalarını üye derneklere, alt üyelerine, kamuoyu ve diğer paydaşlarına duyurmak, hedeflerine ulaşmak için ileri teknoloji (internet), yayın organı ve basılı eserler hazırlamak, ilgili ve uzmanlara hazırlatmak ve yayınlamak.
Federasyonun amacı, hiçbir resmi kurum veya kuruluşun amaçlarına ve yasalarına aykırı olamaz.

Madde 5- Federasyon Çalışma Biçimi:
Federasyon saydamlığı ve hesap verebilirliği temel ve vazgeçilmez unsur olarak kabul eder. Bu amaçla Tercan dernekleri arasında sosyal birlik, beraberlik ve motivasyonu sağlayan; her türlü bilgiyi paylaşan, ileri teknoloji kullanımını yaygınlaştıran; eğitim, çevre, kültürel ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı amaçlayan bir yol izler.

Federasyon, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirir:

a) Üye dernekler arasında yönetim etiğinin oluşmasına öncülük eder; sivil inisiyatif bilincini arttırır; ileri teknoloji ve bileşim teknolojisi kullanımını ile yardımlaşma, çevre, kültür ve sosyal dayanışmayı sağlar ve yaygınlaştırır.

b) Federasyon, kurtarma ekiplerinin eğitimine öncülük eder; gerekli ve yeterli eğitimlerini tamamlayan üye ve gönüllülerden oluşan kurtarma ekibini doğal afet ve kaza hallerinde arama kurtarma operasyonlarına sevk eder; ekibin ilgili birimlerden izin alma sorunlarını çözer ve kısa sürede olay yerine ulaşmasını sağlar; araç gereç ile diğer yardımcı unsurları (eğitilmiş köpek vb) temin eder. Afet ve kaza mahallindeki çalışmaların sorunsuz yürümesi için kamu kurum ve özel kuruluşların desteğini almak için girişimlerde bulunur; afet mahalli ile ilgililer arasında haberleşme zincirini oluşturur; ulusal ve uluslararası kurtarma ekiplerinden yardım talep eder veya onlara yardım eder ve lojistik destek sağlar (Bu konuların ayrıntıları ile çalışma usul ve esasları ilk genel kurulda çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir ve buna göre yürütülür).

c) Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerinin devamını sağlamak için kar ve spekülasyon amacını gütmeden taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir. İhtiyaç duyulması halinde bunları tamamen veya kısmen satabilir veya kiraya verebilir. Gerekli ve zorunlu izinler alınarak lokal, öğrenci yurdu, rehabilitasyon merkezleri, eğitim kurumları ve sosyal tesisler kurabilir ve işletmeye açabilir veya bu tesis ve/veya işletmeleri kiraya verebilir.

d) Fakirlere yardım amacıyla oluşturulacak gıda bankacılığı kapsamında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan bağış olarak toplanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerini ihtiyaç sahibi dernek üyeleri ile diğer ihtiyaç sahiplerine dağıtımını organize eder. (Teslim alma ve dağıtım ve dağıtılacak kişiler konusunda ayrıntılar ile görevlilerin uyması gereken usul ve esaslar ilk genel kurulda çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir ve buna göre yürütülür. ) Bu işlemler kurulan Sandıklar tarafından yürütülür.

e) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirir ve yürütür.

f) Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek için sandık ve fon kurabilir. Bu birimler aracılığıyla önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışından kişi, kurum ve kuruluşlardan yardım toplayabilir.

g) Yerel ve merkezi idare ile eşgüdüm içinde festival ve şenlik düzenler. (Bu konuların ayrıntıları ile çalışma usul ve esaslar genel kurulda çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir ve buna göre yürütülür).

Madde 6- Federasyon Çalışma Alanları:

Federasyon bu tüzük ve diğer mevzuat doğrultusunda;

a) Federasyonun üyesi derneklerin üyelerine, üyelerin çocuk ve eşleri ile ihtiyaç sahipleri ve gönüllülere meslek edinme ve ileri teknolojiyi kullanma, sosyal, kültürel, çevre, doğal hayatın korunması, organik tarım, ilk yardım, arama kurtarma, sanat ve beceri alanlarında eğitim vermek ve bu eğitimleri sürekli kılmak;

b) Çalışma konuları ile ilgili hizmet ve gelir artırıcı projeler uygulamak ve kurduğu veya kuracağı sandık ve fonları değerlendirmek; açtığı ve açacağı lokal ve tesisleri işletmek;

c) Başta üye dernek merkezleri olmak üzere Tercan merkez, ilçe, belde ve köylerinde üyelerin çocuk ve eşleri ile gönüllülerin sağlık taramasını yapmak; bu konuda ilgili meslek kuruluşları, üniversiteler, vakıf ve dernek gibi sivil toplum örgütleri, belediyeler, kamu ve özel kuruluşlar ve diğer gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak (Bu konuların ayrıntıları ile çalışma usul ve esasları ilk genel kurulda çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir ve buna göre yürütülür).

d) Kurulacak sandık vasıtasıyla üye derneklere kayıtlı üyelerin eğitimi devam eden çocuklarına sağlanacak eğitim yardımı başta olmak üzere doğal afet, kaza gibi durumlarda üyenin kendisinin veya eş ve çocuğunun ağır yaralı veya ölümü ile üye veya eşinin doğum yapması halinde belirlenen miktar ve şartlarda maddi yardımda bulunmak; üstün başarılı öğrencilere yurt içi veya yurt dışı eğitimlerini tamamlamaları için karşılıklı ve/veya karşılıksız burs vermek; üye derneklerin tespit edilen üyeleri ile diğer ihtiyaç sahiplerine aile birey sayısı da dikkate alınarak aylık veya yıllık gıda, temizlik, giyecek ve yakacak yardımı yapmak. Sandık kurulmaması halinde yukarıdaki gider ve ödemeler genel kurulun her dönem için verdiği yetki kapsamında Yönetim Kurulu tarafından karşılanır. Bu tüzüğün 38'nci maddesi uyarınca tahakkuk ve tahsil edilen gelirlerin en az % 25'nin bütçede bu ödemelere ayrılması veya kurulduğunda sandık gelirlerine aktarılması zorunludur. (Bu konuların ayrıntıları ile çalışma usul ve esasları kurulacak sandık senedinde, sandık kurulmaması halinde düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. Bu işlemler kurulan Sandık tarafından yürütülür. )

e) Federasyon çalışma, bilgi ve deneyimlerini geliştirmek veya yararlanmak üzere Tercanlı hemşerilerimizden sanat, kültür ve bilim alanında kariyer edinmiş veya uzmanlaşmış insanlarımızla diyalog kurar, onları teşvik eder, kendilerine maddi veya manevi katkı verir. (Bu konuların ayrıntıları ile çalışma usul ve esasları genel kurulda çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.)

f) Yurtiçi ve yurtdışında üniversiteler, fakülteler, akademiler, yüksek okullar, meslek odaları ile eğitim, çevre, tarih, kültür mirasının korunması ve kalkınma alanında ortaklaşa araştırmalar yapmak, bu amaçla araştırma merkezleri kurmak ve faaliyet alanları çerçevesinde görüşmeler yapmak ve işbirliği içinde çalışmak.

g) Arama ve kurtarmaya katılabilecek üyeleri belirlemek ve bunlar dışında gönüllü kişileri saptayarak ekipler oluşturmak; bu ekipleri gerek teşkilatlanma ve gerekse arama ve kurtarma alanında yurt içinde ve dışından sağlanan yetkin kişiler aracılığı ile eğitime tabi tutmak, seminerler düzenlemek, düzenli tatbikatlar yapmalarını sağlamak; ekiplerin araç ve gereçlerini temin etmek, gerekli izinleri almak ve evraklarını temin etmek, afete müdahale ve yardım talebi alındığında prosesi başlatarak bölgeye intikallerini sağlamak.

h) İlgi alanı içinde kalan konularda federasyon bünyesinde oluşturulacak komisyonlar ya da uzman ve danışman kişiler aracılığı ile incelemeler ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak. Üye derneklerin benzer çalışmalarına destek vermek ve kaynak bulmak.(Federasyon, bu gibi faaliyetleri için o yılkı bütçe gelirlerinin % 5'ini geçmeyecek şekilde bir kaynak ayırabilir).

i) Amaçları doğrultusunda yeni gelişmelere ulaşmak için teşvik ödülleri vermek, konferans, panel, seminer, sempozyum düzenlemek; kermes, sergi açmak; kitap, broşür, dergi, bülten yayınlamak; internet sitesi açmak ve benzeri yayınlar çıkarmak; kredi temin etmek; amatör sportif etkinlikler, yarışmalar, doğa, sportif ve kültürel amaçlı yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenlemek (Federasyon, bu gibi faaliyetleri için o yılki bütçe gelirlerinin % 5 ini geçmeyecek şekilde bir kaynak ayırabilir. Bu konuların ayrıntıları ile çalışma usul ve esasları genel kurulda çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenerek yürütülür. )

j) Amaçları doğrultusunda ulusal veya uluslararası gönüllü veya özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşları ile ortak ve/veya bunlar tarafından desteklenecek projeler hazırlamak, geliştirmek ve yürütmek.
k) Tercan'ın yurtiçi ve dışında tanıtımı sağlamak; yurtiçinde ve dışında yaşayan Tercanlıların Tercan köy ve beldelerine gelmelerini sağlayacak iç turizme dinamik oluşturacak festival, şenlik vb organizasyonlar düzenlemek.

l) Amaçlarını gerçekleştirmek için proje bazında kullanılmak üzere önceden bildirimde bulunmak suretiyle ayni ve nakdi yardım almak.

m) Yardım Toplama Kanunu ve Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak nakdi ve gıda bağışı almak ve vermek.

n) Federasyona üye olan derneklerin başkanları ile federasyon Yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle görüş alış verişinde bulunmak için yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında istişare toplantıları düzenlemek.

o) Faaliyetlerle ilgili diğer sivil toplum örgütleri ve diğer illerin federasyonları tarafından yapılan müşterek çalışmalara ilimiz adına katılmak ve temsil etmek, aynı amaçlarla kurulan ve/veya kurulacak konfederasyona üye olmak ve çıkmak Federasyon uygun gördüğü yerlerde temsilcilikler açabilir.

p) Yerleşim yeri, amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal ve sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın almak, kiralamak ve kiraya vermek; bu amaçla her türlü inşaat yaptırmak; taşınır mallar, menkul kıymetler ve haklar edinmek, kiraya vermek ve satmak; vasiyetnameleri kabul edip değerlendirmek. (Sahip olunan her türlü hak ve menfaatlerin kiraya verilmesi ve ayrıntıları ile usul ve esasları genel kurulda çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenerek yürütülür).
q) Federasyon ve üyelerini tanıtmak, faaliyetleri hakkında üyeleri, kamuoyu ve diğer paydaşlarını bilgilendirmek amacıyla internet sitesi oluşturmak; bu görevi yürütecek kişilerin yetki ve sorumluluklarını açık olarak Yönetim Kurulu kararı ile tanımlayarak görevlilerini belirlemek. İlgili mevzuat gereğince izne tabi ise gerekli izinler alınmak ve/veya ilgili kurumlara bildirimde bulunmak koşuluyla süreli basılı ve broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitap hazırlamak ve yayınlamak. Bu yayınların süresi, kullanılacak logo, isim, ücret, yayın süresi ve yayın aralıkları genel kurul kararı ile belirlenir. Bu yayınlar için o yılkı bütçe gelirlerinin % 5'ini geçmeyecek şekilde bir kaynak ayırabilir.

r) Federasyon, ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek için her türlü iktisadi, ticari ve sanayi işletme kurabilir, ortak olabilir.

s) Federasyon, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranamaz. Hiçbir resmi kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine girmez.

Madde 7- Federasyona Üyelik:

Federasyon üyeleri bu tüzüğün birinci maddesinde belirtilen Tercan dernekleridir.

Bu federasyon 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca gerekli şartları taşıdığı anlaşılan aşağıda ismi
yazılı kurucu üye dernekler tarafından kurulmuştur.

Kurucu Derneklerin Adları sicil numaraları ile Merkez Adresleri:

İKİNCİ BÖLÜM

Madde 8 – Üyelik Hükümleri ve Üyelik Koşulları:

Federasyonun üyeleri Türkiye genelinde faaliyet gösteren Tercan merkez, ilçe, belde, köy ve benzeri derneklerdir.

Madde 9- Üyelik İşlemleri:

Federasyona üye olmak isteyen dernekler tüzüklerinde federasyona kurucu ve/veya üye olmaya ilişkin hüküm bulunmaması halinde genel kurullarında tüzük değişikliği ve/veya buna ilişkin kararı alır.

9.1- Bu karar ve diğer gerekli belgelerden onaylı iki takım işlem dosyası ile birlikte Federasyona yazılı talepte bulunur. Elektronik ortamda başvuruda bulunan dernek, istenen belgeleri ayrıca başvuru tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla gönderir. Başvuru, yetkili raportör veya ilgili Yönetim Kurulu üyesinin ön incelemesi sonunda hazırlayacağı raporla ilk Yönetim kurulu toplantısı gündemine alınır. Üyelik için başvuran derneğin işlemlerinin Yönetim Kurulunca 30 gün içinde sonuca bağlanması zorunludur. Başvuru esnasında üyeliği engelleyici durumun raportör veya ilgili Yönetim Kurulu üyeleri tarafından tespit edilmesi halinde, derhal genel sekreter tarafından eksikliğin giderilmesi yazılı olarak talep edilir. Esasa müessir olmayan eksiklikler üyeliğe kabule ilişkin yazı ile birlikte yazılı ve süreli istenerek işlemler tamamlanır. Belirtilen sürede mücbir sebep hali (ağır hastalık, kaza, tutukluluk, siyasi partiler kanununa göre milletvekili veya Belediye Başkanlığı, Belediye veya il genel meclisi üyeliğine aday olma hali) olmaksızın eksiklikleri tamamlamayan dernek başvurusu yapılmamış sayılır ve ilgili evraklar iade edilmeyerek arşivlenir. Eksikliklerin tamamlanması için yazılı olarak başvuru sahibi dernek tarafından süre talep edilmesi halinde Yönetim Kurulunca 90 günü geçmemek üzere ek süre tanınır. Doğal ve fiziki koşullar ve/veya genel veya yerel seçimlerin yasal başlangıç süresine denk gelen başvurular Yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile 90 gün ertelenebilir.

Federasyona üye olmak isteyen dernekler, üyelik dilekçe ve başvuru formu ile birlikte dosyalarına aşağıdaki belgeleri de eklerler:

a) Federasyona üye olabilmek isteyen derneklerin üye sayılarının 50 ve üzerinde olması zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde buna ilişkin kontroller Yönetim Kurulunca başvuran derneğin üye kayıt defteri ve üyeliğe kabulüne ilişkin Yönetim kurulu kararlarının tetkik edebilir veya bu konuya ilişkin çalışmayı yapmak üzere bir üye raportör olarak görevlendirilir.

b) Onaylı dernek tüzüğü (yönetim kurulu tarafından onaylanmış, 2 adet, ayrıca elektronik ortama (CD) kaydedilmiş hali ile)

c) Genel Kurul karar tutanağının onaylı örneği (yönetim kurulu tarafından onaylanmış, 2 adet)

d) Tercan Dernekleri Federasyonu'na katılmaya ilişkin yönetim kurulu kararının aslı (2 adet)

e) Federasyonda temsile ilişkin asil ve yedek delege listesi (Adı soyadı, baba ve anne adı, TC kimlik no, doğum yeri ve tarihi, eğitim düzeyi, mesleği, çalıştığı kurum, iş ve ikamet adresi ile ev, iş, GSM telefon numaraları ve elektronik posta adresini ihtiva eden onaylanmış liste, 2 adet)

f) Federasyon giriş ödentisinin banka hesabına yatırıldığına ilişkin dekont.

g) Üyelik müracaatında bulunan derneğin yönetim kurulu üyelerinin asil ve yedek listesi ile denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin listesi (Adı soyadı, baba ve anne adı TC kimlik no, doğum yeri ve tarihi, mesleği, işi, çalıştığı kurum, iş ve ikamet adresi ile ev, iş, GSM telefon numaraları ve elektronik posta adresini ihtiva eden onaylanmış listeler 2'şer adet)

h) Derneği temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (2 adet)

i) En son genel kurul haziran listesinin onaylı örneği (2 adet)

j) Federasyon bilgi formu (Federasyondan veya elektronik ortamdan alınarak doldurulmuş ve yetkililerce onaylanmış, 2 adet)

9.2- Federasyona seçilen delegelerden istenecek belgeler:

a) Delege ödentisinin banka dekontu.

9.3- Gerekli şartları taşıdığı tespit edilerek federasyon üyeliğine kabul edilen dernekten tüzük uyarınca üyeliğe giriş bedeli alınır ve kayıt işlemi yapılır. Bu ödeme yapılmadıkça federasyon üyelik hakkı kazanılmaz.

Üyeler; Federasyon Üye Defterine kaydedilir ve bunlara üyelik belgesi veya kartı verilir. Onur üyeliği için bu koşul aranmaz.

Madde 10-Onur Üyeliği Hakları:
Federasyonun amaçlarına ve hizmet felsefesine uygun üstün destek ve değerli katkılar sağlamış, federasyona ve federasyon üyesi derneklerin gelişmesi için çaba sarf etmiş, yol gösterici rol oynamış ancak 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve bu tüzük hükümleri uyarınca federasyona üye olamayan kurum ve kuruluşlara bir teşekkür ve dostluk ifadesi olarak Yönetim Kurulunca önerilen ve federasyon genel kurul kararı ile tanınmış bir unvandır. Onur üyeleri varsa belirlenmiş iki temsilci yoksa yönetim kurulu başkanı ve genel sekreter tarafından temsil edilir ve federasyon genel kuruluna katılırlar. Seçme ve seçilme hakkı hariç diğer hakları kullanırlar.

Madde 11-Üyelik Hakları:

Hiçbir dernek, federasyona üye olmaya veya federasyonda üye olarak kalmaya zorlanamaz.

11.1- Temsil ehliyetine sahip bulunan ve bu tüzükte belirtilen şartları taşıyan her Aynı Amaçlı Dernek Federasyona üye olma hakkına sahiptir. Federasyona üyelik için yazılı veya internet ortamında başvuru yapılır. Bu başvuru üzerine Yönetim Kurulu en çok 30 (otuz) gün içinde başvuruyu karara bağlar ve bu kararı başvurana yazılı bildirir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

11.2- Dernekler, genel kurullarında ve/veya tüzükleri uyarınca seçilen delegeleri ile federasyonda temsil edilirler.
11.3- Üye derneği federasyonda temsil edecek delegeler, 4721 Sayılı Türk medeni Kanunun 98. Maddesine göre kendi genel kurulunda seçilirler. Seçilen delegeler bir yazı ve buna ilişkin genel kurul kararı birlikte federasyona bildirirler. Üye derneklerin federasyona seçecekleri temsilcilerden en az birinin bayan üye olması önerilir. Federasyonun yetkili organlarına
(Yönetim Kurulu asil ve yedek ile denetim kurulu asil ve yedek, konfederasyon delegeleri asil ve yedek) her bir üye dernekten en fazla iki kişi seçilebilir. Fazla olması halinde en fazla oy alan iki kişinin dışındaki kişiler seçilmemiş kabul edilerek sonra gelen üye seçilmiş kabul edilir. (İkinci ve üçüncü kişilerin eşit oy almış olmaları halinde isteğe bağlı feragat eden olmaz ise huzurda kura çekilerek belirlenir).
11.4- Federasyon üyeleri eşit haklara sahiptir. Federasyon üye dernekler arasında din, dil, ırk, renk, cinsiyet, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan uygulamalar yapamaz.
11.5- Her derneğin, federasyon faaliyetine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Federasyondan çıkan veya çıkarılan üye dernek, federasyon malvarlığı üzerinde hak iddia edemez.
11.6- Her üye dernek delegesinin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye Derneğin delegesi oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onur üyelerinin oy hakkı yoktur. Onur üyeleri aidat vermek zorunda değildir.

Madde 12- Üye Derneklerin Yükümlülükleri:

a) Federasyon tüzüğüne ve yetkili organlarınca alınan kararlara uymak,

b) Ödemeleri ile ilgili sorumluluklarının usulüne uygun olarak yerine getirmek,

c) Federasyon Yönetim kurulunun gerekli gördüğü haller dışında yılda bir kez çalışmaları hakkında federasyona bilgi vermek,

d) Kaydettikleri üyelerinin üyeliğin kesinleşme tarihinden itibaren 60 gün içerisinde belgeleriyle birlikte Federasyona bildirmek,

e) Üye dernekler kendi genel kurul toplantılarının sonucunu takiben en geç 30 gün içerisinde 9/1. maddenin a.b.c.e.f.i.j 9/2. maddenin a.b.c bentlerinde yazılı belge ve bilgileri içeren işlem dosyasından 2 adet Federasyona bizzat teslim eder.

f) Üye dernekler genel kurul toplantılarını tüzükleri gereği yaparak Federasyon delegelerini seçmiş olmalıdır.

g) Üye derneklerin çıkardıkları yayınlardan her sayıdan en az 5 adet Federasyona gönderilir.

h) Üye dernekler kendi faaliyetlerinde tüzüğe ve yasalara aykırı bir durum söz konusu olmadıkça Federasyon müdahale etmez. Ancak, üye dernek talep ettiğinde sorunların çözümünde katkı sunar.

Madde 13- Üyeliğin Sona Ermesi:

a) Kendiliğinden Sona Ermesi:

Federasyon için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin derneğin federasyon üyeliği kendiliğinden sona erer.

b) Çıkma İle Sona Ermesi:

Hiçbir dernek federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye dernek önceden yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla alma haberli olarak bildirmek kaydıyla, federasyondan çıkma hakkına sahiptir.

c) Çıkarılma ile Sona Ermesi:

Federasyon Üyeliğinden çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir.

1- Federasyona üye olma hakkını yitirmek, Federasyon çalışmaları ve toplantılarına mazeretsiz olarak katılmamak, görev almaktan kaçınmak, verilen veya alınan görevleri kasten yapmamak ve federasyon ana tüzük hükümlerine aykırı davranmak,

2- Aidatlarını ödemedikleri için üst üste iki olağan genel kurul toplantısına katılamamak,

3- Haklarında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.

Yukarıda gösterilen nedenlerle alınan çıkarma kararına, haklı sayılamayacağı iddiasıyla genel kurula itiraz edilebilir. Ancak; tüzükte düzenlenmemiş nedenlerle verilen çıkarma kararına, haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek itiraz edenler, buna ilişkin yazılı taleplerini genel kurulda divan başkanlığına doğrudan verebileceği gibi, önceden genel kurula sunulmak üzere Koordinasyon Kuruluna da verebilirler.

4- Federasyondan çıkan veya çıkarılan dernek, takvim yılının ilk altı ayı içinde (1 Ocak – 30 Haziran) üyelikten ayrılacağına ilişkin kararı ve yetkili kişiler tarafından yazılı bizzat veya posta yoluyla alma haberli başvurması halinde sadece içinde bulunulan yıl aidatının ½'si; ikinci yarısında başvurması halinde (1 Temmuz – 31 Aralık) tamamını ödemekle mükelleftirler. Geçmiş dönemlere ait ödenmemiş aidat borcunun bulunması halinde ayrılmaya ilişkin başvuruyu takip eden 30 gün içinde ödenmesi zorunludur.

Hukuki durum nedeniyle üyeliği kendiliğinden düşen derneğin üyelik ödentisi konusunda da bu durumun meydana geldiği, hukuki işlemin tesis ve/veya tescil edildiği tarih esas alınmak suretiyle yukarıdaki esaslar dahilinde işlem yapılır.

Madde 14- Üyelikten Ayrılma ve Çıkarılmaya İlişkin İşlemler:

Üyelikten ayrılma ve çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.
14.1- Üyelik sıfatı sona eren derneğin Federasyon Üye Defteri'ndeki kaydı Yönetim Kurulu kararı ile buna ilişkin kayıt düşülmek suretiyle kapatılır.

14.2- Kendi isteği ve/veya yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı üyelikten ayrılan derneğin aidat borçları ödenmediği takdirde koordinasyon kurulu bu durumu 30 gün süre vermek şartıyla yeniden ödenmesini, aksi halde tüzük hükümleri hatırlatılarak yazıyla ister. Buna rağmen aidat borcunu ödemeyen üye dernek hakkında Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

Madde 15- Federasyonda Temsil ve Delege Belirleme Yöntemi:

Üye dernekler 9 delege ile temsil edilir. Ayrıca Federasyon Genel Kurulu esnasında mevcut üye dernek başkanları federasyonun doğal delegesi olarak genel kurulda temsil edilir.

Buna ilişkin kontroller Yönetim Kurulunca yapılır.
Federasyon genel kurulu esnasında mevcut üye dernek başkanları ayrıca yukarıdaki delege sayıları haricinde federasyon delegesi hakkına sahiptirler. Dernekler federasyon Genel kurulunda yukarıda belirtilen sayıda asil delegeler ile temsil edilirler. Asil delegenin federasyon delegeliğinden veya üyesi bulunduğu dernekten istifa veya zorunlu halde (ihraç gibi) ayrılması halinde yerine ilk sıradan başlanmak üzere bu durumun tespit edildiği veya meydana geldiği tarihten itibaren yedeği 10 gün içinde yazılı olarak yönetim kurulunca göreve davet edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Madde 16- Federasyon Organları :

Federasyonun yetkili ve görevli organları aşağıda gösterilmiştir.

16.1- Genel Kurul

16.2- Yönetim Kurulu

16.3- Denetim Kurulu

16.4- Yüksek Disiplin Kurulu

Madde 17- Federasyon Genel Kurulu :

Federasyon genel kurulu, 3 yılda bir olağan olarak Nisan ayında Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

Federasyon genel kurul toplantıları Yönetim kurulunun belirlediği tarih ve yerde yapılır.

17.1-Genel Kurulun iki gün yapılması halinde, 1.gün açılışı müteakip federasyon genel başkanı ve konukların konuşmaları ile seçimler hariç gündemin diğer maddeleri icra edilir.

17.2- İkinci gün kurullar için seçimler yapılır ve genel kurulca kabul edilen sonuç bildirisi kamuoyuna açıklanır.

17.3-Genel Kurulun bir günde yapılmasına karar verildiğinde tüm gündem aynı günde tamamlanır.

17.4- Genel Kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan Delegeleri salt çoğunluğunun; tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi hallerinde ise kayıtlı delegelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantının nerede, ne zaman yapılacağı da belirlenir ve çoğunluk aranmaz. Ancak; bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim kurulu ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından olamaz.
17.5- Yönetim kurulu ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya federasyon delegelerinin beşte birinin (tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi halinde 2/3 çoğunluk aranır) bireysel yazılı isteği üzerine (istemde bulunan üyenin kendi el yazısı ile yazılmış TC kimlik numarası belirtilmiş ve bizzat imzalanmış olması şarttır. Bizzat veya alma haberli olarak posta yoluyla gönderilmesi) Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

17.6- Genel Kurulun Olağanüstü Toplanması; Genel kurul, Yönetim kurulu ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya federasyon delegelerinin beşte birinin (tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi halinde 2/3 çoğunluk aranır) bireysel yazılı isteği üzerine (istemde bulunan üye Derneğin ve derneklerin delegelerinin imzalamış olması ile bizzat veya alma haberli olarak posta yoluyla gönderilmesi şarttır) Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıyaçağrılır.

17.7- Olağanüstü Genel Kurul kendi özel gündemi ile toplanır ve Olağan Genel Kurul toplantı usulleri uygulanır. Olağanüstü toplantıda gündemdeki konuların dışında konu görüşülemez.

Madde 18- Genel Kurul Çağrı Yöntemleri:

Federasyon Genel Kurulunun toplantıya çağrılırken aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.

18.1- Federasyon Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip delege listesini saptar ve üye dernekler ile asil delegelerin tüm aidat borçlarının en geç Genel Kurul toplantı gününden 15 gün önce ödenmesi için (Genel kurula katılacak üye listesi hazırlanmadan) borçlu üye Dernekler yazılı uyarıda bulunur.

18.2-"Yönetim kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan Delegelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan Delegelere ve Üyesi derneklere ; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya Federasyonun internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz."

Genel kurula çağrı yazısına: Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, gerçekleşen bütçe, tahmini bütçe, bilânço varsa tüzük değişikliği ve gerekçesi, hazırlanan yönetmelikler ve gerekçesi ile üyeliği düşen derneklere ilişkin varsa itiraz, ihtisas raporları ile Genel Kurula katılacak üyelerin listesi de eklenir.
Genel kurul toplantısı her dönem için bir defadan fazla ertelenemez.

Madde 19- Genel Kurul Toplantı İlkeleri:

Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.

19.1- Genel Kurul toplantıları, ilanda (gazete, internet ve elektronik ortam ve mektup-İletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle) belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

19.2- Tüzük gereği pozitif ayrımcılık veya cinsiyet kotası da dikkate alınır.

19.3- Genel Kurula katılacak üyeler, dernek genel kurul toplantısını takiben bildirilen üye dernek temsilcileri (delegeleri) ile derneklerin mevcut genel başkanlarından oluşan ve Yönetim Kurulunca düzenlenen "Genel Kurul Üyeleri Listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. Kimlik ibraz ederek görevliden genel kurula katılma kartı alır ve genel kurul toplantısı süresince, genel kurul mahallinde bu kartı sol yakasında görünecek şekilde taşır.

İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreter ve/veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

19.4- Genel Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirtilen tutanağı okumasından sonra, Genel Kurul Genel Sekreter veya Yönetim Kurulu Başkanı ya da yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere genel kurul üyeleri arasından seçilecek bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki kâtip üye olmak üzere dört kişiden oluşan divan heyeti tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu tarafından; Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, gerçekleşen bütçe, tahmini bütçe, Bilânço, gelir – gider tablosu, varsa tüzük değişikliği ve gerekçesi, hazırlanan yönetmelikler ve gerekçesi ile üyeliği düşen derneklere ilişkin varsa itiraz, ihtisas komisyon raporları ile genel kurula katılan üye listesi, seçimler için hazırlanan oy kullanma listesi, federasyon tüzüğü, yönetmelikler, dernekler kanunu, dernekler tüzüğü den oluşan 4 takım genel kurul işlem dosyası divan başkanına sunulur.

19.5- Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Başkan yardımcısı ve kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

19.6- Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az 1/10'u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması (tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi halinde kayıtlı üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır) zorunludur.

19.7- Her etkin üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

19.8- Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları, ancak genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

19.9- Hiçbir federasyon üyesi dernek ve/veya delegesi, federasyon ile derneği, federasyon ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

19.10- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde; Genel kurul sonuç bildirimini Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, TC kimlik numaraları meslekleri ve ikametgâhları ve lüzumlu diğer bilgileri İl Dernekler Müdürlüğüne yazı ile bildirilir.

19.11- Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılamayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

Madde 20-Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Genel Kurul federasyonun en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

20.1- Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Federasyonun amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak.

20.2- Genel Kurul, gizli oy açık tasnif çarşaf liste / blok liste ile 11 asıl üye ile 9 yedek yönetim Kurulu üyesini seçmek. Yönetim Kurulu cinsiyet kotası en az % 20 (yüzde yirmi kadın) kadınlardan oluşur. Ancak üye dernekler tarafından belirlenen delege içinde kadın olmaması veya katılmaması veya genel kurula katılan kadın üyeler bu kotanın altında ise kayıtlı delege veya genel kurula katılan delege sayısı dikkate alınır. Yönetim kurulu üyeleri iki yıllık süre için seçilirler.

20.3- Çalışma dönemi çalışma programı ile tüzük gereği uygulamaya konulacak yönetmelikler, gelecek dönem bütçesi ile gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak.

20.4- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile konfederasyon temsilcilerini ayrı ayrı seçmek.

20.5- Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilânço ve gelir gider çizelgeleri ile bütçeyi görüşmek, müzakere etmek Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek.

20.6- Denetim Kurulunun hazırladığı denetim Kurulu raporunu görüşüp müzakere etmek denetim kurulu üyelerini ibra etmek.

20.7- Federasyon ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısı veya üye taleplerini görüşüp karara bağlamak.

20.8- Yönetim Kurulunun hazırladığı veya uzmanlara hazırlattığı yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak.

20.9- Federasyon üyeliğinden çıkarılan derneklerin Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarını karara bağlamak.

20.10- Federasyona taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında sınırlarını belirlemek. Bu konuda gerekmesi halinde ve/veya delegeler arasında varsa mühendis (inşaat, mimar, harita mühendisi, deprem mühendisi), avukat, mali müşavirinde içinde bulunacağı ihtisas ve/veya alım satım komisyonu kurmak ve/veya Yönetim Kuruluna yetki vermek.

20.11- Federasyonun uluslar arası çalışmada bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması veya bunlarla işbirliği yapması; kurulmuş ya da kurulacak konfederasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde karar almak veya bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

20.12- Federasyonun dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek.

20.13- Yasalarda ya da Federasyonun ana tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

20.14- Süreli veya süresiz yayın çıkarılmasına, kitap, bülten basımı ile bunların isimlerinin belirlenmesi ve web sayfası yapımına karar vermek veya yetkileri ve sınırları belirlenmek suretiyle Yönetim Kuruluna yetki vermek.

20.15- Sandık kurmaya karar vermek.

20.16- Yıllık üyelik aidat ve artış ile artış şeklini belirlemek.

20.17- Genel kurul kararları saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusun da genel kurulu takip eden bir ayın sonunda düzenli olarak internet ortamında yayınlamak.
20.18- Yönetim Kurulu ve denetim kurulu üyeleri ile genel merkez temsilcileri, konfederasyon temsilcileri, kuruluş dönemi hariç, üst üste iki dönemden fazla aynı göreve seçilemezler.

20.19- Gerekli izinlerin alınması koşuluyla lokal açmak, öğrenci ve yaşlılar yurdu ile sosyal tesis kurmak, işletmek veya 3. şahıslara kiraya vermek. Kanunun aradığı şartlar dahilinde bu işletmelerin yetkililerini belirlemek ve diğer uzman kişilerin istihdam edilmesi ile bunların yönetiminde okul öncesi eğitim (çocuk yuvası, kreş) vermek, bu tür okul, spor salon ve sahası açmak, işletmek, bu kurumlardan yararlanacaklardan kayıt ve günlük ve/veya aylık, yıllık alınacak ücretleri tespit etmek.

20.20- Süreli ve basılı broşür, katalog, bülten, dergi, gazete, kitap ve yayınlar çıkarılması konusunda karar vermek. Bunların süresi, kullanılacak logo, isim, ücret, yayın süresi ve yayın aralıklarını belirlemek veya yetki sınırlarını belirleyerek Yönetim Kuruluna yetki vermek.

Madde 21- Seçimler Ve Oy Kullanma

Federasyon genel kurulundaki bütün seçimler demokrasinin temel prensibi olan "gizli oy açık tasnif" yöntemi ile yapılır.

21.1- Yönetim Kurulu hariç diğer seçimler için yazılı önerge verilmesi ve önergenin katılanların 2/3 oyuyla kabul edilmesi şartıyla açık oylama ile yapılabilir. Ancak açık oylama yapılan, kurula aday olan veya aday gösterilen ilgili kurul için seçilecek en son kişilerin eşit oy almaları halinde, bu kurul için gizli oy açık tasnif yöntemi kullanılarak yeniden seçim yapılır.

21.2- Genel kurula katılmayan üye hiçbir kurula aday olamaz ve/veya aday gösterilemez. Şu kadar ki; sağlık, iş görüşmesi ve eğitim amaçlı genel kurulun rastladığı ay içinde veya en fazla 10 gün öncesi veya sonrasında yurt dışında bulunan, ağır hastalık, kaza ile medeni kanun gereğince usul veya fürularının ölümü halinde bu durumun yazılı olarak tespiti ile üyesi bulunduğu dernek başkanının yazılı muvafakati olması halinde aday gösterilebilir. Ancak bu şekilde aday gösterilenler hiçbir şekilde Yönetim Kurulu Başkanı olamazlar.

21.3- Seçim maddesine geçilmesinden sonra;

a) Evvela açık oylama ile yapılacak seçimler olması halinde bu seçimi yapılır. Divan heyetince adayların tüzüğün, 8, 9 ve 10/3'ncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadıkları ayrı ayrı kontrol edilir. Her kurul için ayrı ayrı açık oylama yapılır. En çok oy alandan başlanarak sıralama yapılır. İlk evvela tüzükte belirtildiği sayıda asil, sonrasında yedek adaylar seçilir. Eşit oy halinde sadece eşit oy alanlar arasında tekrar oylama yapılarak fazla oy alan aday önde, diğeri arkasında yer alır. Bu şekilde yapılan oylamada yine eşit oy alınması halinde; eşit oy alanlar arasında istemeleri halinde kura çekilir ve kura sonucu 1.ve 2. belirlenerek sıralama yapılır. Kura istememeleri halinde bu kurul seçimleri kapalı oylama yöntemi kullanılarak yapılır. İlgili kurul asil ve yedek üyeleri ilan edilir.

b) Sonra kapalı oylamalara geçilir.
21.4- Kapalı oylama ile belirlenecek kurulların seçimi için divan başkanı tarafından başvuruların yapılması ve gerekli kontroller için en az otuz dakika genel kurul toplantısına ara verir.

21.5- Her organ seçimi için ayrı ayrı liste veya bireysel başvuru divan başkanlığına verilir.

21.6- Adaylar tarafından Yönetim Kurulu asil ve yedek için blok liste; diğer kurullar olan denetim kurulu ve yüksek disiplin kurulu asil ve yedek üye sayısından az olmamak üzere adayların yer aldığı ayrı ayrı hazırlanmış blok liste divan heyetine teslim edilir. Yönetim Kurulu hariç diğer kurullara bireysel başvuru olması halinde divan başkanlığınca çarşaf liste ile (kapalı veya açık oylama hangisi benimsenmişse) seçime gidilir. Divan Başkanlığı başvuruyu federasyon tüzüğü, dernekler kanunu, üye dernek tüzüğü, federasyon yönetmelikleri ile diğer yasal mevzuat açısından "ilgili kurula aday olup olamayacağı" kontrol ederek aday olma şartlarını taşımayan aday varsa listeden çıkarır.

Bu tüzüğün 10/3 ncü bendinde belirtilen kısıtlama gereği (bir dernek federasyonun yetkili organlarına (Yönetim Kurulu asil ve yedek ile denetim kurulu asil ve yedek, konfederasyon delegeleri asil ve yedek) en fazla iki kişi seçilebilir) başvurunun fazla olması halinde iki kişiyi belirlemeye dernek genel başkanı yetkilidir. Dernek genel başkanının belirleme yapmaması durumunda ise bu adaylar arasında divan başkanlığınca kura çekilmek suretiyle belirleme yapılır.

Divan başkanlığı bu ve benzeri durumlarda listesinde eksilme meydana gelen kişiye listesini tamamlamak için en fazla otuz dakika süre tanır. Listenin tamamlanması ve divan heyetince aynı yöntemle kontrol edildikten sonra kabul edilmesi halinde ve birden fazla liste varsa renk, desen veya rakam kullanılarak delegeler tarafından kolay oy kullanmaları sağlanır ve divan heyeti veya görevlendireceği kişi tarafından genel kurula katılma hakkı bulunan delege sayısı kadar çoğaltılır. Yönetim Kurulu hariç, diğer kurullar için çarşaf liste ile seçime gidilmesi halinde; en çok oy alandan başlanarak sıralama yapılır. Birinciden başlanarak önce asil sonra ise yedek üyeler belirlenir. Eşit oy alınması halinde divan başkanı tarafından huzurda kapalı torbadan 1. ve 2. kurası çekilerek belirleme ile sıralama buna göre yapılır.

21.7- Divan tarafından listeleri çoğaltma işlemine geçildikten ve/veya belirtilen süre bittikten sonra adat olunmaz veya liste verilmez.

21.8- Çoğaltılan listeler divan heyeti tarafından tek tek imzalanıp ve mühürlendikten

sonra divan tarafından mühürlenmiş zarflar ile birlikte kapalı oy kullanma mahallenin bulunduğu yere ve oy kullanacaklar listesi ile birlikte hazır edilir.

21.9- Bütün seçimler için oy vermeye geçmeden evvel aday olanların istemeleri halinde, divan tarafından tek tek aynı materyaller kullanılmak şartıyla adaylar tanıtılarak genel kurul huzuruna çağrılabilir. Amaç ve projeleri ile hedeflerini genel kurul üyelerine anlatmaları için (eşit süre) herkese aynı olmak üzere konuşma hakkı tanınabilir.

21.10- Bu tüzük hükümleri ile dernekler kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca aday olmaması gerekirken sehven listeden çıkarılmamış bu kişilerin seçildiğinin sonradan tespiti halinde (hiçbir müddetle sınırlı olmaksızın) bu durumun tespit edildiği tarihte ilgili üye Yönetim Kurulu kararı ile görevi sonlandırılır ve ilgili kurulda ilk yedek sıradaki aday o kurula davet edilir ve ilgili kurul yazılı olarak bilgilendirir.

21.11- Seçim sandığının içinin boş olduğu huzurda kontrol edilip, dört tarafından Kapatılmak ve ip kullanılmak suretiyle en üstte bağlanır mumla mühürlenerek oy kullanma mahallinde sandık kurulunun önüne konulur.

21.12- Delegeler divan huzurunda nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini göstererek

kendilerine verilen bütün listeler ve mühürlü zarfı kapalı bölüme geçerek tercih ettikleri listeleri zarfa koyar, zarfı kapatır ve huzurda seçim listesini imzalayıp oy pusulasını kapalı sandığa atarak oyunu kullanır.

21.13- Oy kullanma süresi başlangıç ve bitiş saati arasında üç saatten az olmamak üzere divan başkanlığınca seçime geçilmeden önce kararlaştırılır. Oy verme saati bittikten sonra durum seçim tutanağı düzenlenmek suretiyle sandık açılır.

a) Kullanılan oy sayısı (kapalı zarf sayısı) ile seçim listesindeki imza sayısı karşılaştırılır.

Fark olması halinde listedeki imza sayısı esas alınır.

b) Zarflar açılır evvela geçerli oylar belirlenir. (mühürsüz ve divan tarafından imzalanmamış ve yırtılmış, okunmayacak şekilde karalanmış veya başka bir şey yazılmış liste ile aynı kurul için birden fazla listenin zarfa konulması oyu geçersiz kılar)

c) Açık tasnif yöntemi ile en fazla oy alan liste seçimi kazanır. Aynı kurullarda listeler arasında eşitlik olması halinde seçim aynı usulle yenilenir.

d) Sonuçlar ve bu işlemlerin tamamı önce seçim tutanağına yazılır. Sayım ve açık tasnif esnasında gerekli ve sağlıklı çalışma ortamı divan başkanlığınca sağlanır. Bu sağlanmadan tasnife geçilmez.

e) Bu tutanak divan heyeti tarafından ve seçim işlerinde görevli olan veya huzurdaki iki kişiye daha imzalatılarak sonuçlar divan başkanı tarafından açıklanır.

f) Sonuçların açıklanmasından sonra adaylardan her biri beraber veya ayrı ayrı yazılı

Olarak divana itiraz edebilirler. Bu takdirde farklı ilçe ve derneklerden ve herhangi bir kurula aday olmayan en az üç dernek başkanı daha belirlenerek delegelerin olmadığı kapalı bir alanda tutanak düzenlenmesi suretiyle aynı yöntemle sayım yapılarak tutanağa bağlanır. Sonuçlar divan başkanı tarafından açıklanır. Ve tutanak sonuçları genel kurul sonuç yazanağına aktarılır.

21.14- Açık oylama ile belirlenecek kurullarda evvela ilgili kurula yazılı veya sözlü olarak aday olunur veya aday gösterilir. Divan heyetince bu başvurular yazılı olarak sıralanır. Oy vermeye geçmeden evvel aday olan veya gösterilenlerin istemeleri halinde, divan tarafından tek tek aynı materyaller kullanılmak şartıyla tanıtılarak genel kurul huzuruna çağrılabilir. Adaylık için belirtilen sürenin bitmesi ve adayların kısa tanıtımından sonra adaylar için el kaldırmak suretiyle oylama yapılır ve aldıkları oylar divan tarafından belirlenir. En fazla oy alandan en az oy alana doğru sıralanır. Bu yöntemle asil ve yedek adaylar belirlenir. Eşit oy halinde sadece eşit oy alanlar arasında tekrar oylama yapılarak fazla oy alan aday önde diğeri arkasında yer alır. Bu şekilde yapılan oylama da yine eşit oy alınması halinde; eşit oy alanlar arasında istemeleri halinde kura çekilir ve kura sonucu 1.ve 2. belirlenerek sıralama yapılır. Kura istememeleri halinde bu kurul seçimleri kapalı oylama yöntemi suretiyle ve divan tarafından bu kurul seçimleri için hazırlanacak listelerde yer alan adayların asil ve yedek sayısı kadar işaret etmek suretiyle seçimleri yapılır. İlgili kurul asil ve yedek üyeleri en çok oy alandan en aza sıralanır ve asil ile yedek kurul üyeleri bu şekilde belirlenir.

21.15- Listelerin basılmasında hangi renk veya desen veya numaranın hangi listeyi temsil edeceği divan heyetince reysen veya kurayla belirlenerek ilan edilir. Seçim ve sayım işlemleri bizzat divan tarafından yapılabileceği gibi bu amaçla genel kurulca seçilmiş en az dört kişiden oluşan seçim ve sandık kurulunca yapılabilir. Bu durumda divan başkanı bu kurulunda başkanlığını yapar. Çarşaf liste ile yapılan seçimlerin oy sayımı divan tarafından hazırlanacak "çarşaf sonuç listesi" kullanılmak suretiyle belirlenir.

Madde 22- Yönetim Kurulu:

Federasyon yönetimi bakımından yetkili organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

22.1- Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından seçilen 9 asil üyeden oluşur. Genel kurulu izleyen bir hafta içinde Yönetim Kuruluna seçilen asil üyeler en büyük (Yaşlı) üye başkanlığında düzenleyeceği ilk toplantısında belirleyeceği yöntemle (açık veya gizli oyla) Yönetim Kurul Başkanı, Yönetim Kurul Başkan Vekili, Yönetim Kurul Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Sayman seçilir.

22.2- Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki yıl süre ile görev yapar.

22.3- Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

22.4- Yönetim Kurul Başkanı veya diğer görevlere seçilmiş kişilerden birinin her hangi bir nedenle görevden ve/veya Yönetim Kurulu üyeliğinden veya Yönetim kurulu üyeliği devam etmekle beraber seçildiği görevden ayrılması durumunda, bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 10 gün içinde sıradaki yedek üye yazılı olarak göreve davet edilir ve yedek üye veya üyelerin katılımı ile gizli oyla Yönetim Kurul Başkanı veya boşalan görev için seçim yapılır.

22.5- Yedek üyeler, boşalan asıl üyelerin kalan görev sürelerini tamamlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel kurul bir ay içinde toplantıya çağrılır.

22.6- Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı, yarıdan bir fazladır. Eşitlik halinde Yönetim Kurul Başkanının oyu geçerlilik için dikkate alınır.

Madde 23- Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

23.1- Yasalar ve Ana Tüzük hükümlerini uygulamak; amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.

23.2- Federasyon yetkililerinin saptanması ve bu yetkilerin kullanılmasını kararlaştırarak noterden çıkarılacak imza sirküleri ile bunun kullanılmasını sağlamak.

23.3- Federasyonu Yönetim Kurul Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer Kurul üyelerine yetki vermek.

23.4- Çalışma dönemi çalışma programı ile yönetmelik, gelir ve gider çizelgeleri ile bilânçoyu hazırlamak ve genel kurul onayından geçen şekliyle uygulamasını yapmak.

23.5- Geçen çalışma dönemine ait raporları ve çalışma dönemine ait gelir ve gider çizelgelerini ve bilânçoyu hazırlamak.

23.6- Federasyona üye olmak isteyen ve üye olabilme şartlarına sahip Derneklerin müracaatlarını incelemek ve karara bağlamak.

23.7- Yönetim Kurul Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üye derneklere uygulanacak cezalara karar vermek..

23.8- Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak.

23.9- Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komisyonlar kurmak ve hazırlanan raporlar hakkında karar almak, gerekenleri genel kurula sunmak.

23.10- Federasyon yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek.

23.11- Federasyon Ana Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp bu tasarıları gerekçeleri ile birlikte Genel Kurulun onayına sunmak.

23.12- Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üye derneklere ve kamuoyu ile ilgililere duyurmak.

23.13- Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilânço gereği malvarlığı ve kıymetli evrakları ile diğer evrakları teslim almak.

23.14- Üyelik aidatını tahsil etmek ve genel kurulca yetki dahilinde ödeme taksit sürelerini il, bölge bazında belirlemek.

23.15- Yasalarda ya da Federasyon Ana Tüzüğünde Yönetim kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

23.16- Web sayfası tasarımı, değişiklik ile yayınlanacak yazılara karar vermek buna ilişkin ihtiyaç olması halinde okuma, tashih ve yayın kurulu oluşturmak.

23.17- Denetim Kurulu tarafından gönderilen mali yıla ilişkin denetim raporlarını üyelere göndermek ve/veya elektronik ortamda geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde en az üç ay süreyle yayınlamak.

23.18- Üye derneklerin yönetim kurulu veya denetim kurulu kararı doğrultusunda yazılı ve gerekçeli olarak talep etmeleri halinde bu talepleri doğrultusunda gerekli inceleme ve denetimleri yaparak sonuçlarını talepte bulunanlara bildirmek.

23.19- Genel kurulda ilgili kurullara aday olmayı düşünen ve yazılı olarak başvuruda bulunan kişilere federasyon merkezinde çalışma, toplantı yapma olanağı sağlamak.

23.20- Yönetim Kurulu üyelerine hiçbir ad altında ödeme yapılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Madde 24-Federasyonun Yönetim ve İdaresi:

Federasyon Yönetim Kurul Başkanı tarafından yönetilir. Ancak demokrasi ve birlikte yönetmenin bir gereği yetki ve sorumluluğun paylaşımı doğrultusunda Yönetim Kurul Başkan Vekili, Yönetim Kurul Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Sayman tarafından idare edilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu kararı ile çeşitli görevlere atanabilir.

Federasyonun temsil ve ilzamı ilk Yönetim Kurulu toplantısında yapılan seçimler ile birlikte kararlaştırılarak bu karar doğrultusunda noterden çıkarılacak imza sirküleri ile kullanılır.

Yönetim Kurul Başkanı: Başkan, federasyonun tüm toplantılarına başkanlık eder ve tüm çalışma birimlerinin başkanıdır. Yönetim Kurul Başkanı, federasyonu tek başına temsil eder. İkinci derece imza sahipleri ise görev bölümü esas alınmak suretiyle müşterek imzaları ve Yönetim Kurul Başkanı ile federasyonu görev ve sorumluluk alanı içinde temsil ve ilzam ederler.

Başkan ve Yönetim Kurul üyeleri görevin ve/veya devrettiği yetkilerin kötüye kullanılmasında, yasa tüzük ve yönetmeliğe aykırı davranışlarından müşterek ve müteselsilen sorumludur.

Yönetim Kurul Başkan Vekili: Yönetim Kurul Başkanının katılamadığı toplantılarda toplantıya başkanlık, bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurul Başkanına vekâlet eder.

Yönetim Kurul Başkan Yardımcıları: Örgütlenme, teknik, eğitim ve burs sorumluları olup, üye dernek genel kurullarının yapılması ve genel merkez ile üye dernekler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak, teknik, eğitim ve burs konularında görev yapar. Halk ve basınla ilişkiler ile sportif çalışmalar da yürütecekleri görevler arasındadır. Yönetim Kurul Başkanına: ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

Genel Sekreter: Yönetim Kurulunun verdiği yetkiler çerçevesinde derneği temsil eder, kendisine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirir.

Federasyonun Başkanın görüşünü de alarak Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar ve bu gündemi Yönetim Kurulu ile denetim kurulu üyelerine faks, mektup, sms, elektronik posta vb şekillerde gönderir. İstihdam edilen personelin özlük dosyalarını ve gerekli yazışmalarını (ücret hariç) yapar. Karar defteri, evrak kayıt defteri, evrak havale, üye derneklerle iletişim, web sitesi, yayın organı ile diğer toplantılar için çalışmalar yapar uzmanlar veya ihtisas komisyonu ile yönetim arasında iletişimi sağlar. Teknik bakımından özel ihtisas istemeyen veya başka yöneticinin görev alanına girmeyen konularda başkandan sonra ikinci derece imzayı kullanır. Üye derneklerin başvuru ve ayrılma taleplerinin ön incelemesini yapar ve üye dernek kütük defterini tutar. Federasyon ile delegeler arasında iletişimi, yazışmaları ve bilgilendirmeleri yapar. Gerekli görülmesi halinde genel sekretere yardımcı olmak üzere genel sekreter yardımcısı genel kurul delegeleri içinden atanabilir.

Genel Sayman: Federasyon hesapları, mali işlemler, gelir ve gider işlerini yürütür, defter ve belgelerini tutmakla görevli ve yetkilidir. Mali konularda Başkandan sonra ikinci derece imza kullanır. İhtiyaç halinde birden fazla Sayman görevlendirilebilir. Ancak bunların sayısı üçü geçemez. Saymana buna ilişkin "yetki belgesi" Dernekler Yönetmeliği kapsamında resimli ve onaylı olarak zimmetle verilir. Süresinin bitiminde veya görevinden ayrılması halinde yetki belgesi zimmetle geri alınarak üzeri paralel çift çizgi ile çizilerek "iptal edilmiştir" ifadesi yazılır ve bu tüzükte belirtilen zamanaşımı süresince muhafaza edilir. Kayıp ve/veya çalıntı halinde kötüye kullanımı engellemek için gazete ilanı verilir ve üçüncü kişiler ile üye derneklerin zarar görmesi engellenir. Bu nedenle oluşacak kayıp ve zararlardan Sayman şahsen sorumludur.

Madde 25- Federasyonun Yardımcı Birimi Görevlileri:

Federasyon olanakları ve hizmetleri oranında, aşağıda belirtilen görevliler atanabilir.

25.1- Genel Sekreter Yardımcıları.
25.2- Sağlık Direktörü ve Yardımcısı

25.3- Arama Kurtarma Direktörü ve Yardımcısı

25.4- Web Direktörü ve Yardımcısı

25.5- Dokümantasyon ve Yayın Direktörü ve Yardımcısı

25.6- Halkla İlişkiler ve Üye İlişkileri Direktörü ve Yardımcısı

25.7- Gıda Direktörü ve Yardımcısı

25.8- Eğitim Direktörü ve Yardımcısı

Madde 26- Yardımcı Birimi Görevlilerinin Görev ve Yetkileri:

Yukarıda belirtilen ve Yönetim Kurulu kararı ile atanan Yönetim Kuruluna yardımcı birim görevlileri olup çağrılmaları halinde Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar. Yönetim Kurulu üyeleri sıfatı olanlar hariç oy kullanamazlar. Bunların görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

26.1- Genel Sekreter Yardımcıları; Yasalar ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde, dernek amaç ve çalışma konuları, yönetim ve denetim kurullarının gerektirdiği yönetsel, mali ve teknik tüm hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Genel Sekretere bağlı ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel Sekreter Yardımcısı, Yönetim Kurulu üyeleri veya genel kurul delegeleri arasından atanır. Sekretarya ve raportörlük görevlerini üstlenirler.

26.2- Sağlık Direktörü ve Yardımcısı; Federasyonun sağlık taramaları sağlık plan ve programlarının yapılması ile yürütülmesine başkanlık eder. Arama kurtarma ekibine katılacak üyelerin sağlık raporlarının tetkiki ile bunların sağlık kontrollerinin tam ve zamanında yapılmasından bu çalışmalara katılanların hekimlik hizmetlerine ve kondisyon yardımcı sağlık hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve yetkili olup, Yönetim Kurul Başkanına bağlı ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. Sağlık direktörünün hekim yardımcısının ise hekim veya hemşire olması zorunludur.

26.3- Arama Kurtarma Direktörü ve yardımcısı; Federasyonun çalışmalar yaptığı tüm kurtarma dallarında eğitim ve yardım ile ilgili tekniğini öğretmek ve geliştirmekle görevli ve yetkili olup, Yönetim Kurul Başkanına bağlı ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. Arama kurtarma direktörünün bu konuda ihtisas sahibi veya sporcu veya uzman olması zorunludur.

26.4- WEB – İnternet Direktörü ve Yardımcısı; Federasyonun İnternet ile ilgili işlerinden ve WEB sayfası yapımı ve güncelleştirilmesinden görevli ve yetkili olup genel sekretere bağlı ve Yönetim Kurul Başkanına karşı sorumludurlar. Web sayfasında yayınlanacak yazılar ayrıca yönetim kurulu tarafından uzman kişiler arasından oluşturulan en az üç kişilik okuma kurulu oluşturulur ve bunlar tarafından okunduktan sonra yayınlanmasına Yönetim Kurul Başkanı ve atanmış genel yayın yönetmeni veya editör tarafından karar verilir.

26.5- Dokümantasyon, Yayın Direktörü ve Yardımcısı; İÖO, Lise ve Üniversite öğrencilerine yönelik ders kitapları dağıtımı, kitap okunmasını özendirmek için kitap dağıtımı ile Türkiye'nin bütün illerinin kültür tarihini araştırmak, arama kurtarma ile ilgili yayınların toplanması, dağıtılması yeni yayınların/süreli yayınların hazırlanması ve çıkartılmasına görevli ve yetkili olup, Yönetim Kuruluna bağlı ve Yönetim Kurul Başkanına karşı sorumludurlar.

26.6- Halkla İlişkiler, üye İlişkileri Direktörü ve Yardımcısı; Federasyon iç ve dış tüm iletişiminden ve delegeler ile üye derneklerin haberleşmesinden görevli ve yetkili olup, genel sekretere bağlı ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.(varsa uzman delegeler veya dernek başkanları arasından seçilir)

26.7- Gıda Bankacılığı Direktörü ve Yardımcısı; Türkiye sınırları içerisinde gıda yardımlarının sağlık ve hijyen koşularına uygun yapılması uygun depolama alanların oluşturulması, yurt içi ve dışından tedarik edilecek gıdaların teslim alınması ile belirlenen kişilere tesliminden yetkili olup, Yönetim Kurul Başkanına bağlı ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

26.8- Eğitim Direktörü ve Yardımcısı; Yapılacak eğitim çalışmalarını koordine ederek, çalışmalara başkanlık etmek, sorunları gidermek, sonuçlarını Yönetim Kuruluna rapor etmekle görevli ve yetkilidir. Genel kurul ve/veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenen eğitim alanlarında gerekli çalışmalar yapmaya da yetkili olup, Yönetim Kurul Başkanına bağlı ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

26.9- Gençlik Ve Spor Komisyonu; Federasyon üye ve gençlerin kültürlü, eğitimli bir şekilde yetişebilmeleri için, satranç turnuvaları, spor aktiviteleri, bilgi ve kültür yarışmaları, her türlü kültür müsabakaları, gençlik şölenleri ve gezileri düzenler. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen spor ve eğitim alanlarında gerekli çalışmalar yapmaya da yetkili olup, genel sekretere bağlı ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

26.10- Kadın Kolu Komisyonu; Federasyon üye ve hemşerilerin eşleri ve kızlarının da sosyal kültürel ekonomik yönden kalkınmaları için; Bilgi ve kültürü artırıcı eğitim seminerleri, panel, toplantılar ve kermesler düzenler. Kadınlarında dernek faaliyetlerinde aktif görev almalarını sağlar. Gayri resmi olarak yönetim ve komisyonlar kurar. Genel kurul ve/veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çalışmaları yapmaya da yetkili olup, genel sekretere bağlı ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 27- Ortak Hükümler:

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde görev yaptıkları kurullarından ayrılmış sayılırlar.
27.1- Her hangi bir nedenle bu tüzükte sayılan organlarda boşalma olması halinde ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, on gün içinde asıl üye sıfatıyla yazılı olarak göreve davet edilir.

27.2- Tüzükte belirtilen sürelerin hesaplanmasında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen tanım ve uygulamalar dikkate alınır.

27.3- Derneğin hesap dönemi 01 Ocak – 31 Aralık arasını kapsayan bir takvim yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi derneğin kesin kurulduğu tarihte başlar ve 31 Aralıkta biter. Genel kurulun yapıldığı yılda ise 01 Ocaktan genel kurulun yapıldığı aydan bir önceki ayın son günü itibariyle geçici olarak durdurulur. Geçici olarak duran dönem genel kurulu takiben kaldığı günden yeniden devam eder.

Madde 28-Denetim Kurulu:

Federasyonun yetkili iç denetim organı bulunan Denetim Kurulu, Genel Kurulda gizli (veya açık) oy açık tasnif çarşaf liste ile seçilen beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca beş yedek üye seçilir. Denetim kurulu üyeleri iki yıl görev yapar.

Denetim Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör seçer.

Denetim Kurulu en az altı ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür. Denetim kurulu toplantı gündem ve kararlarını rapor halinde hazırlarlar. Hazırladıkları raporu sunulmak üzere Yönetim Kuruluna gönderir.

Denetim kurulunun sekretarya işleri, federasyon tarafından yürütülür. Denetim kurulu üyelerine hiçbir ad altında ödeme yapılmaz.

Madde 29- Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

29.1- Denetim kurulu; Federasyonun bütçesi, hesap ve işlemleri, alınan kararlar ve kararların uygulaması ile ilgili defter ve belgeler üzerinde en az altı ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek.

29.2- Yönetim Kurulunca hazırlanan gelecek çalışma dönemine ait öngörü raporu ile bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgeleri ve kredi ile borçlanma konularının görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerde bulunmak.

29.3- Federasyonun defter, belge ve hesapları ile Yönetim Kurulu kararları geçen çalışma dönemine ait bilânço ve gelir gider çizelge ve gerçekleşen bütçesi hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak.

29.4- Bir yıllık çalışma dönemini kapsayan denetim raporunu hazırlayarak genel kurul toplantısından kırk beş gün öncesinden genel kurul üyeleri ile üye derneklere gönderilmek veya tetkiklerine sunulmak üzere Yönetim Kuruluna sunmak. (denetim kurulu genel kurula sunulacak raporu ayrıca elektronik ortamda yayınlanması için CD veya benzeri manyetik ortama aktarmaya elverişli olarak ayrıca Yönetim Kuruluna verir).

Madde 30-Federasyonun İç Denetim Şekli:

Federasyonun iç denetimi dernekler kanunu, dernekler yönetmeliği ve federasyon tüzüğü, federasyon yönetmelikleri, genel kurul kararları, Yönetim Kurulu kararlarına göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Denetim Kurulu her mali yılı bağımsız olarak rapora bağlar. Bu raporlar sonucu genel kurula sunulacak denetim raporu ise görev süresini kapsayacak şekilde düzenlenir. Sonuç bölümü her mali yıl için ayrı ayrı belirtilir. Her mali yıl denetim raporu yılı takip eden birinci ay olan Ocak ayı içinde yazılarak üyelere yazılı veya elektronik ortamda duyurulmak için Yönetim Kuruluna gönderilir. Denetim Kurulu her türlü faaliyetten dolayı genel kurula karşı sorumlu olup, sonuç hesapların Genel Kurula karşı vermekle yükümlüdür.

Madde 31-Federasyona Seçilen Delegelerin Sorumlulukları:

Federasyona üye olan dernek tarafından seçilen delegeler federasyon organlarında görev aldıklarında sorumluluklarını gerek temsil ettikleri dernek adına gerekse federasyon adına kusursuz olarak yerine getirmelidirler. Saydamlığı ve hesap verebilirliği esas alan, gönüllü kuruluş temsilci etiğini benimsemiş tutum ve davranış gösterirler.

Ayrıca federasyon organlarında görev almayan delegeler de aynı hassasiyeti taşımalı ve federasyon tarafından verilen sorumluluklarını yerine getirmelidir. Kendileri için belirlenmiş aidatlarını da aksatmadan ödemelidirler. Sorumluluklarını yerine getirmeyen delegeler için federasyon üye derneklere bilgi verir, uyarılmalarını ister. Sorumluluk almayan delegeler federasyon Yönetim Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu tarafından uyarılarda da bulunulur.

Madde 32- Onursal Delegeler:

Onursal delegeler onur üyesi derneği, kurumu ve kuruluşu temsil eden ve ilgililerce belirlenerek federasyon Yönetim Kuruluna bu tüzük hükümleri uyarınca iki yıl için bildirilen kişilerdir. Bu şekilde bir belirleme yapılmamış ise, onur üyesi sıfatını delege olarak yönetim kurulu başkanı ve genel sekreter yoksa sırasıyla, başkan vekili, başkan yardımcısı, sayman, muhasip olarak görev yapan iki kişi tarafından yerine getirilir.

Onursal delegeler de her yıl kurumları için bu tüzüğün 38/2.inci maddesi, kendileri için 38/3.üncü maddesi uyarınca belirlenen miktar ve vadelerde aidat öderler.

Seçme ve seçilme hakları hariç genel kurul ve diğer davetli oldukları toplantılarda görüş ve önerilerini sunar bu tüzükten doğan haklarının kullanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Madde 33- Federasyon Yüksek Disiplin kurulunun teşkili ve görevleri:

Federasyon yüksek disiplin kurulu üyeleri, genel kurul tarafından, genel kurul delegeleri arasından İki yıllık süre için seçilirler. Seçimler aday olan veya gösterilen kişiler arasından bu tüzüğün seçim maddesinde belirtilen kurallar uyarınca yapılır. Yüksek disiplin kurulu üyeleri; üç üyenin dernek başkanı olmak üzere 7 (yedi) üyeden oluşur ve asil üye kadar da yedek üye seçilir.

Üyelerden en az ikisinin Hukukçu olması önerilir. Seçilen yüksek disiplin kurulu üyeleri genel kurulu takip eden bir ay içinde toplanarak bir başkan ve bir raportör seçer. Kurula başvuru olması halinde yapılan çalışma ve sonuçları bir rapor ile genel kurula sunulur.

Federasyon Yönetim Kurulu; gerekli hallerde, Federasyon yüksek disiplin kurulunu göreve davet eder. Yüksek Disiplin Kurulu, Yönetim Kuruluna intikal eden disiplin sorunlarının ve çözüm önerilerini tüzük şartlarına uygunluğunu araştırarak kararını çözüm önerisi tavsiye veya yaptırım gerekçeli raporu ile birlikte işlem tesis edilmek üzere Yönetim Kuruluna sunar.

Madde 34- Cezayı Gerektiren Eylemler:

Üye dernekler veya delegeler, aşağıda belirtilen davranış ve hareketlerde bulunmaları durumunda, yüksek disiplin kurulu kararı ile cezalandırılır.

34.1- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını mazeretsin olarak yerine getirmemek.

34.2- Federasyonun amacına ulaşması için yapacağı faaliyetlerin yürütülmesinde verilecek görevleri kasten yerine getirmemek,

34.3- Federasyonun üyelerinden konumuna bakılmaksızın her hangi bir kişiye ya da Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri ile yürütme birimi görevlilerine, eylemli tecavüzde bulunmak, küfretmek, genel ahlak kurallarına aykırı söz ve eylemlerde bulunmak,

34.4- Federasyon manevi kişiliğini küçük düşürücü söz ve eylemlerde bulunmak,

34.5- Federasyon taşınır ve taşınmaz malları ile cihaz ve malzemelerine zarar vermek ve kişisel menfaatleri için kullanmak.

34.6- Yönetim Kurulunun cezaya ilişkin kesinleşen kararlarına karşı çıkmak veya uymamak,

34.7- Üyelik Bildiriminde yalan ve yanlış bilgi vermek, Yönetim Kurulunca bu konuyla ilgili yapılan çağrıya uymamak; Genel kurul ve Yönetim Kurulunda yalan ya da yanıltıcı sözlü ya da yazılı beyanda bulunmak.

34.8- Federasyon içinde ya da dışında özel ya da iş yaşantısındaki tutumu ve davranışı ile kişiliğini ya da Federasyon onurunu zedeleyeceği kaygısını ve sonucunu doğurmak; onur ve haysiyet kırıcı bir suç işlemek ya da bu nitelikte bir suç nedeniyle hüküm giymek; Dernek kurma hakkını yitirmek; kendisine ceza verilen bir üyenin ceza verilmesini gerektiren bir eylemi tekrarlamak,

34.9- Diğer her türlü disipline aykırı söz ve eylemlerde bulunmak.

Madde 35- Cezalar ve Bu Cezaları Gerektiren Fiil ve Eylemler:

Yüksek disiplin kurulu, hakkında kovuşturma yapılan üyenin yazılı veya/sözlü savunması da aldıktan sonra, gerekli bilgi ve belgeleri şikâyetçiden veya ilgilisinden veya Yönetim Kurulundan ister. Tayin edilen raportörler vasıtasıyla hazırlanan ön inceleme raporu ve mevcut dosya üzerinden inceleme yapar ve aşağıda gösterilen cezaların verilmesini Yönetim kuruluna önerir.

35.1- UYARI: En az ceza olup ilgili üye derneğin veya delegenin söz ve eylemi bir daha yapmaması için dikkatinin çekilmesidir. Uyarı cezası yazılı olarak yapılır ve siciline işlenmez.

35.2- KINAMA: Üye derneğin veya delegenin söz ve eyleminin kötü bir şey olduğunun ve kendisinin ayıplandığının yazılı olarak bildirilmesidir. Federasyon divanhanesine asılır. Kınama cezası siciline işlenir.

35.3- GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA: Üye derneğin veya delegenin söz ve eyleminin ağır olması nedeniyle, bir haftadan az ve bir yıldan çok olmamak üzere üyelik hak ve olanaklarından geçici olarak yararlanmasının engellenmesi olup; siciline işlenir, federasyon ilan tahtasına asılır ve web sayfasında (internet) yayınlanır. Bu cezayı gerektiren fiil ve eylemde bulunan delegeye (delegeliği bu süre ile kayıtlı olarak düşer ve federasyon yetkili kurullarında görevi varsa bu görevi sona erer) cezanın uygulanması kayıtlı olduğu üye dernekçe yerine getirilmesi Yönetim Kurulunca talep edilir.

35.4- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA: Üye derneğin veya delegenin söz ve eyleminin önceki cezalarla cezalandırılamayacak kadar ağır olması durumunda federasyondaki üyelik kaydının silinmesidir. Ceza kararı federasyon ilan tahtasına asılır ve web sayfasında (internet) yayınlanır ve federasyon üye defterine (delege ise delegeliği düşer ve federasyon yetkili kurullarında görevi varsa bu görevi sona erer) gereken kayıt düşülür. Bu cezayı gerektiren fiil ve eylemde bulunan delegeye cezanın uygulanması kayıtlı olduğu üye dernekçe yerine getirilmesi Yönetim Kurulunca talep edilir.

Madde 36- Cezalara İlişkin İşlemler:

Federasyon Yüksek Disiplin Kurulu, cezaların saptanmasında aşağıda belirtilen işlemleri yapar ve kararlar alır.

36.1- Hakkında kovuşturma yapılan üye derneğin veya delegenin savunması gerektiğinde yüksek disiplin kurulu tarafından ya da Naip Üye tarafından sözlü olarak ya da yazılı olarak (özel hal hariç –okuma yazma bilmeme ve sağlık nedeniyle- savunmanın yazılı alınması şarttır. Sözlü savunma en az iki naip üye tarafından alınma esnasında ve sözlü savunma alınma gerekçesi ile birlikte tutanak düzenlenmesi suretiyle yazılı hale getirilmesi şarttır) alınır. Savunması alınmadan üyeye ceza verilemez. Ancak, yapılan süreli çağrıya rağmen savunma için kurula gelmeyen ya da kabul edilebilir bir özür bildirerek süre talebinde bulunmayan üyenin savunması alınmış sayılır.

36.2- Yüksek Disiplin Kurulu, üyenin söz ve eylemini içeren olayın niteliğine, kanıtlara, savunmaya, iddia ve üyenin siciline bakarak cezalardan birisini takdiren saptamaya yetkilidir. Azaltıcı nedenlerin varlığı durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle bir aşağı derecedeki ceza uygulanabilir. Şu kadar ki Derneğe üye olma niteliğine sahip olmadığı halde yanıltıcı beyanlarla üye olmuş kişiler üyelikten çıkarılırlar. Aynı cezayı gerektiren eylemin tekrarı durumunda eylem için saptanan cezadan sonra gelen daha ağır ceza uygulanır. İşlenen eylem birden çok cezayı gerektiriyorsa bunların en ağırı verilir.

36.3- Eylemde bulunan üyenin olaydaki iyi niyet ya da haklılığı nedeniyle tekerrür unsuru uygulanamayacağı gibi eyleme uyan cezadan daha hafif olanı uygulanabilir. Ancak üyelikten çıkarılma cezası ertelenemez. Cezası ertelenen üyenin bir yıl içerisinde tekrar cezayı gerektiren bir söz ve eylemde bulunması durumunda, bu eyleme uyan ceza ile ertelenen ceza birleştirilerek uygulanır.

36.4- Cezayı gerektiren eylemin tarihi yâda öğrenme tarihinden başlamak üzere altı ayın geçmesiyle zamanaşımına uğrar ve disiplin kovuşturması yapılmaz.(Derneğe üye olma niteliğine sahip olmadığı halde yanıltıcı beyanlarla üye olma hariç).

36.5- Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı naip üyenin raporu üzerinde veya ilgili doğrudan kurula davet edilerek alınan yazılı savunması üzerine müzakere edilir. Kararlar gizli oyla ve üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile alınır. Karar tutanaklarına kovuşturma açılan üyenin kimliği, hakkındaki cezayı gerektiren eylem, kanıtlar, savunma, gerekçeler ve karar ile gereken diğer hususlar açıkça yazılır. Kararın bir örneği, hakkında karar alınan kişiye, bir örneği delegesi olduğu derneğe tebliğ edilmek üzere Yönetim Kuruluna, bir örneği muhafaza edilmek üzere Yönetim Kuruluna ve bir örneği ise yüksek disiplin kurulunca muhafaza edilir. Cezayı gerektiren eylemleri işleyenler hakkında gerekiyorsa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

Madde 37-Federasyon Üyeliğinden Çıkarılmaya Karşı İtiraz:

Üyelikten çıkarılma cezalarına karşı ilgili üyenin tebliğ tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde Yönetim Kuruluna itiraz hakkı vardır. Bu durumda Yönetim Kurulu ilk genel kurul toplantı gündemine bunu da almak zorundadır. Üyenin çıkarma kararına karşı doğrudan genel kurula başvurma hakkı da vardır. Genel kurulda sözlü savunma yapacağı gibi, yazılı olarak da savunmasının verebilir. Genel Kurul itiraz üzerine cezayı kaldırır, hafifletir (bir daha alt ceza) veya onaylar. Onay kararı üzerine, onay tarihini (genel kurul tarihi) izleyen bir ay içinde üyenin yetkili ve görevli mahkemeye itiraz hakkı saklıdır. Üyelikten çıkarılan üyenin hak ve yükümlülükleri, itiraz halinde Genel Kurul kararına veya bu sürenin geçmesine kadar devam eder.

Madde 38-Federasyona Üye Olan Dernek ve Delegelerin Aidat Miktarı, Ödeme Zamanı:

Üye dernek ve delegeleri;

38.1- Üye dernekler federasyona, ilk girişlerinde başvuruda bulundukları yılın başında geçerli olan ve 16 yaşından büyükler için ödenen asgari ücretin net tutarın 3 katı tutarında(2013 yılı için 1.209.-YTL) ilk giriş aidatı;

38.2- Üye dernekler Yıllık katılma payı olarak içinde bulundukları yılın başında geçerli olan ve 16 yaşından büyükler için ödenen asgari ücretin net tutarında (2013 yılı 403.-YTL )yıllık aidat;

38.3- Federasyona üye olan derneklerin asil delegeleri de, bulundukları yılın başında geçerli olan ve 16 yaşından büyükler için ödenen asgari ücretin net tutarının (2013 yılı %10 nu 40,YTL yıllık ) aidatı ödenir.

38.4- Üye dernek ödemeleri, katılma payları ve asil delegelerin aidatları, gerekli görülmesi halinde genel kurulda yeniden belirlenebilir.

38.5- Yönetim Kurulunca (sayman tarafından) her yıl ocak ayında yukarıda belirtilen üye dernek ve delege ödentilerini dernekler adına tahakkuk ettirir. Tahakkuk eden ödentiler vadeleri de ayrı ayrı belirtilir. Bu tahakkuklar ile Federasyon banka hesaplarını belirtildiği yazı bizzat veya posta (alma haberli) ve elektronik ortamda üye derneğe, aynı şekilde asil delegelere tebliğ edilir.

38.6- Üye dernek ve delegeler, yıllık tahakkuk eden katılma paylarının tümünü defaten veya takvim yılının Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere dört eşit taksitte öderler.

38.7- Ödemesini vadesinde yapmayan üye dernek veya delege sayman tarafından yazılı olarak ve yeniden 30 gün süre verilerek uyarılır.

38.8- Ödemeler banka yoluyla ve/veya çek kullanılmak, kendi hesabından federasyon hesabına münakale suretiyle, kredi kartı, nakit, banka kartı kullanılmak suretiyle ödenir. Alındı makbuzlarına ödeme tarihi ve şekli belirtilerek düzenlenir.

38.9- Belirlenen Gerekli uyarılar yapıldıktan sonra bu yükümlülükleri federasyon genel kurul haziran listesinin kesinleştiği tarihe kadar (10 Eylül tarihine kadar) yerine getirmeyen dernek, genel kurula katılma hakkını kaybeder ve delegeleri de federasyon haziran cetvelinden çıkarılır. Genel Kurul'da haziran cetvelinin son hali esas alınacaktır. Delege ve üye hesabında üye derneğin son Genel Kuruluna katılmaya hak kazanan üyeleri dikkate alınır.

Madde 39- Federasyon Gelir ve Giderleri:

Federasyon gelir ve giderleri saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusun da her ay düzenli olarak internet ortamında yayınlanır.

39.1- Federasyon Gelirleri:

a) Üye olan derneklerin giriş, yıllık payları, üye sayısı uyarınca hesaplanan yıllık payları ile delege aidatı ödemeleri.

b) Devlet bütçesinden alınacak yardımlar.

c) İktisadi devlet teşekkülleri, özel idareler ve yerel yönetimlerden sağlanan ayni ve nakdi yardımlar.

d) Çeşitli kişi ve kuruluşlardan sağlanan bağış ve yardımlar.

e) Federasyonun hizmet ve girişimlerinden dolayı sağlanan bağış ve yardımlar

f) Menkul kıymetlerden ve faiz gelirlerinden elde edilecek gelirler.

g) Gayrimenkullerden elde edilen gelirler.

h) Yardım toplama yasa ve mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar; çeşitli tazminat, cezalar ve diğer gelirler.

i) Federasyon amacını gerçekleştirmek için yürüttüğü ortak projeler için derneklerden genel kurul kararı çerçevesinde alacağı ek ödentiler.

j) Üye derneklerin yurt içi ve yurt dışı başarılı projeleri federasyon tarafından desteklenir. Bu proje gelirlerinin yüzde 10'u da federasyonun eğitim ve burslar için kullanılmak üzere şartlı olarak bu hesaplarına aktarılır. (Bu konuların ayrıntıları ile çalışma usul ve esasları ilk genel kurulda çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir ve buna göre yürütülür )

39.2- Federasyon giderleri

a) Personel Giderleri:

1- Personel Ücretleri

2- Vergi ve sigorta primleri

3- Diğer yasal ve zorunlu ödemeler

b) İdari Giderler:

1- Kira.

2- Aydınlatma.

3- Isıtma.

4- Temizlik.

5- Kırtasiye.

6- Demirbaş.

7-Noter ve mahkeme harçları(bütün kademelerdeki yöneticilerin kişisel sorumluluk veya adli ve idari işlemlerine ilişkin noter ve mahkeme harçları hariç)

8- İletişim ve Haberleşme giderleri. (sabit olmayan GSM hattı hariç.)

9- Temsil ve ağırlama harcamaları. (yıllık gelir bütçesinin % 20'ni geçemez).

10-Harçlar, resimler, cezalar (bütün kademelerdeki yöneticilerin kişisel sorumluluk veya adli ve idari işlemlerine ilişkin cezaları ile süresinde ödenmeyen kamu alacaklarına ödenen gecikme faizi ve zamları hariç).

Madde 40-Bütçe Uygulaması:

Federasyon bütçesi yıllık veya iki ve/veya üç yıllık olarak gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçe 01 Ocak – 31 Aralık dönemini kapsar. Ancak Federasyonun kurulduğu yıl tüzüğün il dernekler müdürlüğüne teslim ettiği tarihten başlar 31 Aralık günü biter. Seçimli Genel Kurulun olduğu yıl ise; 01 Ocak'tan başlar ve genel kurulun yapıldığı aydan önce gelen ayın son günü (30 Eylül) geçici olarak durdurulur ve bu tarihte bütçe geçici olarak kapatılır.

Bütçenin yürürlüğe girdiği 01 Ocak tarihi ile onamasının yapıldığı Genel Kurul tarihinden önceki ayın son günü arasındaki süre içinde yapılacak genel gider ve harcamalar, bir önceki bütçenin aynı dönemdeki (dokuz aylık) gider bütçesinde gerçekleşen harcamaların iki katını aşamaz. (gayrimenkul mal, menkul mal ve hak alımları hariç).

Bütçe harcama ve tahsilâtı ayrıca ilk genel kurulda çıkarılacak bütçe yönetmeliğiyle belirlenir. Bu yönetmelikte harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada günlük, haftalık kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular tüzük hükümleri doğrultusunda ayrıntılı olarak gösterilebilir. (Bu konuların ayrıntıları ile çalışma usul ve esasları ilk genel kurulda çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir ve buna göre yürütülür )

Federasyon bütçesi saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusun da her yıl ocak ayından sonra düzenli olarak elektronik (internet) ortamında yayınlanır.

Bu tüzükte bazı harcamalara getirilen kısıtlamalar bütçe hazırlanması esnasında dikkate alınır. Genel kurul tarafından bütçe kalemleri arasında Yönetim Kuruluna aktarma yetkisi verilmesi halinde dahi ilgili proje, çalışma, işlem için kısıtlamayı geçen harcama yapılamaz.

Sandık kurulması halinde sandık gelirleri içinde yer alması ve sadece sandık kuruluş amaçları doğrultusunda (genel, yönetim veya başka hiçbir gidere harcanamaz) harcanmak, verilmek üzere % 25 inden az olmamak üzere genel kurulca belirlenen miktarda pay aktarılır. Sandık hesabına aktarım, tüzükte belirtilen tahsil (vade) zamanlarını takip eden on beş gün içinde sandığın ilgili bankada bulunan hesabına aktarılması zorunludur. Tahsil edildiği halde bu süre içinde aktarılmaması halinde aktarılmayan miktarın % 10 tutarında zam ile her geçen gün için 6183 sayılı AATUHK'nun 51'nci maddesinde belirtilen gecikme zammı ayrıca sayman ve Yönetim Kurul Başkanı tarafından müşterek ve mütelsesilen ödenir.

Madde 41- Federasyon Adına Tahsilât Yapılmasında Yetki ve Tahsilât Şekli:

Federasyonun birinci derece imza yetkisi yalnız Yönetim Kurul Başkanına aittir. Federasyon; birinci derece imza zorunlu olmak üzere ikinci derece imzalardan herhangi birisinin konulması ile (müşterek imza) temsil edilir. Buna ilişkin imza sirküleri Yönetim Kurulu görev dağılımı sonrası noterden çıkarılarak iş ve işlemlerde kullanılır.

Sayman, Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bu karar doğrultusunda il dernekler müdürlüğünden yetki belgesi çıkarılır. Federasyon Gelirleri Alındı Belgesi imzalama yetkisi ile bu alındı ile tahsilât yapma yetkisi sadece sayman(lar)a aittir.

Federasyon giderleri ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında alınması zorunlu olan belgelere dayanarak belge temini mümkün olmayan hallerde ise harcama belgesi düzenlenerek yapılır.

Banka ve benzeri kuruluşlardan para çekme işlemi federasyon Yönetim Kurulu tarafından yukarıda belirlenen şekilde müşterek imza ile yapılır (bu belgede sayman imzası bulunması zorunludur). Federasyon gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgesi Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanların açık kimliği (adı, soyadı, gerçek kişilerde TC kimlik no, tüzel kişilerde ticaret sicil veya vergi no) ve imzası alınır. Alındı ve harcama belgelerinin saklama süresi 213 sayılı vergi usul kanunu uyarınca Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görevinin sona erdiği yılı takip eden yılbaşından itibaren beş yıldır. Ancak yargıya intikal eden durumlarda zamanaşımı süresi kararın kesinleştiği tarihi takip eden yılbaşından itibaren başlar.

Federasyon gelir ve ödemeleri zorunlu olmadıkça banka yoluyla tahsil edilir ve ödenir. İçinde bulunulan mali yılbaşında geçerli olan sanayi kesiminde çalışan ve 16 yaşından büyüklere uygulanan asgari ücret net tutarının yüze tamamlanması ile bulunan tutarı geçen bütün ödemelerin ise banka yoluyla yapılması zorunludur.

Kasada tutulacak para 2000.- YTL olarak uygulanacaktır. Buna ilişkin Yönetim Kurulunca ihtiyaç duyulması halinde gerekçesi belirtilmek şartıyla genel kurul kararıyla kat artırılması veya yüzde (örneğin bir kat veya %10 veya %25 gibi) belirtilmek şartıyla arttırılarak uygulanır.

Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsil edilmesi halinde bankalarca verilen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Federasyon adına yayınlanan gazete, dergi ve diğer basılı eserler ücretsiz ve ücret karşılığı satılması genel kurul kararı ile kararlaştırılır. Sınırları her yıl için ayrı ayrı belirtilmek şartıyla ücretin miktarı konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilebilir.(süreli yayın çıkarılması halinde mevzuatı gereğince ilgili makamlara bilgi verilmesi veya izin alınması zorunludur). Tüzükte belirtilen şekil ve yetkililer dışında para toplaması yasaktır. PTT ile gelecek olan havale, koli ve değerli evraklar ancak Yönetim Kurulunun tayin edeceği bir mutemet tarafından teslim alınarak federasyona veya ilgili Yönetim Kurulu üyesine teslim edilir.

Madde 42- Federasyonun Borçlanma Usulleri:

Federasyon gerçek veya tüzel kişiler ile finans, banka, kurum ve kuruluşlara borçlanabilir. Ancak ne amaçla, ne miktarda borçlanılacağı, geri ödeme koşulları, borçlanma sözleşme hükümleri ayrıntılı olarak Yönetim Kurulunca oy birliği ile alınmış karar doğrultusunda gerçekleştirilebilir. Yönetim Kurul Başkanın bu tüzüğün 41'nci maddesinin beşinci paragrafında belirlenen miktar kadar her türlü borçlanma yetkisi ile harcama yetkisi vardır. Bu yetki ancak acil durumlarda kullanılır ve ilk Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Bu harcamalarda kredi kartı, banka çeki veya banka virmanı kullanılması ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında fatura ile belgelendirilmesi zorunludur. Normal ve olağan durumlarda ise harcama, alımlar ve borçlanmalar Yönetim Kurulu kararı üzerine veya daha önceden bir yıl için tanınan yetki kapsamında yapılır.

Genel kurula üç ay kala borçlanma yapılamaz.

Her yıl için Yönetim Kurulunca alınacak kredi ve/veya borçlanma miktarı bütçeye konulacak miktarla sınırlı ve gerekçesi açık olarak belirtilmiş şekilde kullanılabilir. Bu miktarın üzerinde kredi kullanımı ve/veya borçlanma yapılamaz. Bu işlemden evvel bu maddenin 1'nci fıkrasında belirtilen şekilde Yönetim Kurulu kararı alınması zorunludur.

Madde 43-Gayri Menkul Alım Şekli:

Federasyonca ihtiyaca cevap verilmesi amacı ile genel kurul kararı doğrultusunda ve ihtisas komisyon raporuna dayanarak alınacak gayrimenkullar ile vasiyet yoluyla kabul edilen ya da tasarruf amacı ile alınan veya bağış yolu ile kabul edilen gayrimenkullerin tapuya tescilleri yapıldıktan sonra bir ay içinde İl Dernekler Müdürlüğü'ne bildirilmesi zorunludur.
Madde 44- Federasyonca Tutulması Zorunlu Defterler:

Aşağıda yazılı Defterler ayrıca otomasyon ortamında tutulur ve manyetik ortama aktarılarak muhafaza edilir.

a) Üye Kayıt Defterleri: Federasyona üye derneklerin adı ve açık adresleri ile faaliyette bulunduğu il veya ilçe yazılır. Federasyona üye olan derneklerin isim ve adresleri, giriş tarihleri, ilk giriş ve yıllık ödenti miktarları bu deftere yazılır.

b) Karar Defteri: Yönetim Kurulunca alınan kararlar tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır, kararların altı federasyon Yönetim Kurulu başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerince imzalanır.

c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak bu deftere sıra numarasıyla kaydolunur. Gelen evrakın asılları giden evrakın kopyaları dosyalarda saklanır.

d) İşletme Defteri: Federasyonun tüm gelir ve giderleri, yukarıda belirtilen belgelere dayanarak alındığı veya verildiği kişi, kuruluş ve miktarlarıyla birlikte bu deftere yazılır ve gelir-giderlerle ilgili bütün belgeler sayman tarafından özenle dosyada muhafaza edilir. Belge aslı olmadan (zayi edilmesi halinde ilgili kurumca onaylanmış örneği) gelir ve gider kaydedilemez. Tahrifat, karalama veya rakam ile yazı arasında fark olan belgeler işleme konulmaz. Gelir belgelerinde ise en yüksek miktar dikkate alınarak kayıt edilir.

e) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgeleri bu deftere numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere alt alta yazılmak suretiyle alındı belgesi kayıt defterine kaydolunur. Karşılığına ilk ve son kullanım tarihleri, kullanan sayman adı, soyadı ve yetki tarihi zayi durumunda buna ilişkin tutanak, emniyet ve savcılık ile gazete ilanı tarihi işlenir.

f) Demirbaş Kayıt Defteri: Federasyona ait demirbaş eşyalar bu deftere kayıt edilir. Satılması veya depoya kaldırılması veya geçici olarak başka birime verilmesi, tekrar geri alınması bu defterde takip edilir.

g) Delege Kayıt Defteri:( Klasörü) Federasyona üye derneklerinin delegelerinin adı soyadı, doğum yeri ve tarihi, iş ve ikamet adresleri, ev, iş, gsm telefonları, e-mail adresleri ve diğer gerekli bilgiler ile delege başlangıç, ayrılma kayıtlarının yapıldığı defterdir.

Madde 45- Federasyon Tüzüğün Değiştirilmesi:

Federasyonun tüzüğü, Yönetim Kurulu veya delegelerin 1/10'nun genel kurul tarihinden en az iki ay önceden yazılı olarak genel kurul üyelerine teklif edilmiş olması ile olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin 2/3 (üçte iki) katılımı ve oyu ile değiştirilebilir.

Madde 46 – Federasyon Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi:

Federasyon tüzel kişiliği, fesih ve infisah ile sona erer. Federasyon üye dernek sayısı beşten aşağıya düşecek olursa dernekler yasasına göre üç aylık eksikliği giderme süresi tanınmaktadır. Üye dernek veya derneklerin federasyondan hukuken ayrılmaları veya hukuksal yaşamlarının sona ermesi tarihinden itibaren üç aylık süre içinde 9/1'nci maddedeki nitelikleri ve koşulları taşıyan başka bir dernek federasyona üye olarak kayıt edilmek zorundadır. Aksi takdirde üye dernek sayısı beşten aşağı düşen federasyon, 48. madde hükmüne göre kendiliğinden dağılmış sayılacaktır.

Madde 47- Federasyonun Feshi:

Federasyon genel kurulu, her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Genel kurulun federasyon feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye dernek temsilcilerinin en az 2/3 nün toplantıda hazır bulunması ve bu maddenin genel kurul çağrı ve gündeminde yer alması ve en az 2/3 delegenin adreslerine tebliğ edilmesi zorunludur.

Feshe ilişkin kararın genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin 2/3'nün katılımı ile toplanan genel kurulda alınması zorunludur. Ancak gündem ve çağrıda fesih maddesi olmasına rağmen ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanmaz ise ikinci toplantıda hazır bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğu ile karar verilmesi zorunludur. Federasyonun fesih kararı Yönetim Kurulu tarafından il dernekler müdürlüğüne yazılı olarak genel kurul sonuçları ile bildirir.
Madde 48- Federasyonun Tasfiyesi:

Federasyonun tasfiyesi halinde var olan mal varlığı eşit olarak dağılma tarihindeki üye derneklere eşit pay edilir. Küsuratlar son genel kurul kararında üye sayısı en fazla olan derneğe verilir.

Teslim işlemi fesih kararından sonraki 30 gün içinde İl Dernekler Müdürlüğü'ne bildirilir. Kamu yetkilileri nezaretinde ile federasyonun malları eşit olarak yukarda belirlenen tasfiye anında kayıtlı bulunan derneklere teslim edilir.

Madde 49- Federasyonun Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Siyasi Parti Ve Meslek Oda Ve Birlikleri İle İlişkisi:

Dernekler kanunu ve yönetmeliği ile ilgili kanun hükümleri uygulanır.

Madde 50 – Diğer Hususlar:

50.1- Bu tüzüğün uygulanması esnasında sürelerin hesaplanması ve tahakkuk ile ödeme vadelerinin belirlenmesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve hükümleri dikkate alınır. Her türlü yazışmalarda ve tebliğlerde kullanılacak adres, öncelikle üyeler tarafından bildirilen, sonrasında ise Yönetim Kurulunca tespit edilen adreslere yapılır. Bu adreslere tebliğ yapılamaması halinde İl Dernekler Müdürlüğü'nden yazılı istenen adrese tebliğ çıkarılır. Bu durumda da ilgiliye tebliğ yapılamaması halinde tebliğ masrafı kendisine tahakkuk ettirilmek şartıyla ulusal yazılı basın kullanılarak ilan yoluyla tebliğ yapılır. Delege adreslerinin tespitinde İl Dernekler Müdürlüğü yerine üyesi olduğu dernekten adresi yazılı olarak istenir ve bu adrese tebliğ yapılır.

50.2- Üye dernek ve delegeler değişen adreslerini değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak bizzat veya alma haberli federasyona bildirmek zorundadırlar. Bu bildirim yapılmadığı sürece önceki adreslerine yapılan tebligat geçerlidir.

50.3- Bu tüzük hükümleri uyarınca spekülasyon amacı olmaksızın satın alınacak menkul kıymetler ve benzeri haklar alınmadan evvel Yönetim Kurulu üyeleri ile bunun dışında konusunda uzman en az üç kişinin katılımından oluşan komisyon tarafından; bu alımın federasyon amaçlarına uygunluğu, gelir getiri oranı, maliyet bedelini karşılama süresi ve aynı miktarın başka yatırım araçları karşısındaki durumu, ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik gelişme ve benzeri trendler dikkate alınarak rapora bağlanması ve raporun komisyon üyelerinin en az 2/3 oranında oyuyla ve Yönetim Kurulunun oy birliği ile karara bağlanması şarttır. Aksi yönde oy kullanan üyelerin gerekçelerinin rapor ve karara yazılması mecburidir.

Madde 51 – Bu tüzükte yazılı olanların dışında kalan hususlarda dernekler kanunu ve yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 52- Üye Dernekler:

Tercan Dernekleri Federasyonu Kurucuları İsim Listesi;

Süleyman GÜZEL Zeynel KOÇAK LENET DOĞAN MEHMET YILMZ

ENGİN DÜZGÜN MUSTAFA ACAR YAŞAR ÖZDEMİR HASAN DEYHAN

SADIK CANSIZ ATİLLA KIRALİ ALİ ERTEM FUAT GÜL

İSMET KAÇMAZ ÖZCAN GÜNEŞ MUAHHERREM COŞAR MUSTAFA KAÇMAZ

ERSİN KILIÇ AHMET ERDOĞAN BAHATTİN KILIÇ İLHAN SUKÜT

MEHMET GÜLNEHAR HAKİ AKYÜZ İSMAİL TAŞ SAKİNE TÜKEK

RIDVAN BUDAK ZEYNEL ARSLAN YUSUF CAN ERDOĞAN DOĞAN

NAİM GENÇ İSMAİL AKBABA AZİZ SALT

Geçici Maddeler:

Geçici Madde 1- Bu tüzük yetkili idare olan İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nce Tüzük onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğüne girer.

Geçici Madde 2 – Tüzük gereği çıkarılması zorunlu olan Yönetmelikler ilk genel kurula sunularak kabul edilmesi ile işlerlik kazanır. Bu süre zarfında yönetmelikle belirlenecek konularda işlem yapılamaz.

Geçici Madde 3- İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; seçilen Yönetim Kurulu (ilk genel kurula kadar tüzüğün 33/1'nci maddesinde belirtilen sayı uygulanmaz)

3.1. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güzel

3.2. Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Rıdvan BUDAK

3.3. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına; Fuat GÜL

3.4. Genel Sekreterliğe; Ersin KILÇ

3.5. Genel Saymanlığa; İsmail TAŞ

3.6. Yönetim Kurul Üyeliğine; Sakine TÜKEK

3.7. Yönetim Kurul Üyeliğine; İsmail AKBABA

3.8. Yönetim Kurul Üyeliğine; Sadık CANSIZ

3.9. Yönetim Kurul Üyeliğine; Mehmet GÜLENHAR

3.10.Yönetim Kurlu Üyeliğine; Nail GENÇ

3.11.Yönetim Kurulu Üyeliğine; Hasan SEYHAN

E-Bülten


Güncellemelerimizden Haberdar olmak İçin E-Bülten servisimize kayıt olun...

İletişim


Osmaniye Mahallesi Şirin Sokak No:6
Tekin Plaza Blok Kat:5 D:7
Bakırköy / İSTANBUL
E-MAIL: info@terdef.org

© Copyright 2015 Tüm Hakları Tercan Dernekler Federasyonuna aittir
       www.terdef.org